Детальніше про Андеррайтинг

Андеррайтинг - укладення АТ «Укрексімбанк» як торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов’язаних із таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом.

Андеррайтер (АТ «Укрексімбанк») відповідно до договору з емітентом може здійснювати:

 • купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;
 • гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з подальшим перепродажем;
 • продаж якомога більшої кількості цінних паперів, без зобов’язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.

 

Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення. Облігації - це фінансовий інструмент, який може застосовуватись для залучення коштів з метою інвестування проектів чи підтримки операційного циклу. Для інвестора (покупця облігацій) вони є засобом отримання доходу на вільні кошти та мають додаткові переваги: постійний періодичний дохід за визначеною в момент випуску ставкою та ліквідність позиції (можливість реалізувати за гроші на відкритому ринку зі збереженням накопиченого відсотка).

До Вашої уваги АТ «Укрексімбанк» пропонує такі види послуг з обслуговування випуску облігацій підприємств:

 • консультації з питань випуску та обігу облігацій, включаючи порядок випуску, розповсюдження та обслуговування емісії облігацій, обмеження, вимоги до цінних паперів тощо;
 • розробка проспектів емісії облігацій, необхідних для реєстрації випуску облігацій;
 • послуги платіжного агента (виплата купонного доходу, погашення облігацій);
 • послуги торговця цінними паперами, що можуть включати в себе:
  • первинне розміщення серед інвесторів випуску облігацій із зобов’язанням викупу випуску чи його частини (у цьому випадку банк гарантує клієнту розміщення відповідної кількості цінних паперів);
  • первинне розміщення випуску облігацій, у т.ч. і на організованих ринках, без зобов’язання повного чи часткового викупу випуску;
  • підтримання ліквідності облігацій клієнтів на організаційно оформлених ринках, членом яких є АТ «Укрексімбанк», шляхом виставлення заявок на купівлю та на продаж (котирування облігацій) на визначений відповідним договором період.

 

Базові критерії для клієнтів, які бажають здійснити випуск облігацій за допомогою андеррайтера АТ «Укрексімбанк»:

 • прибуткова діяльність підприємства (наявність прибутку за підсумками останнього року та відсутність непокритих збитків минулих періодів);
 • позитивна кредитна історія (відсутність прострочених кредитів на сьогодні та в минулому);
 • юридична особа має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

 

Переваги залучення позикових коштів шляхом випуску облігацій:

 • як показує практика, поточна кон’юнктура фінансового ринку України дозволяє отримувати шляхом публічного розміщення корпоративних облігацій недорогі позикові ресурси;
 • випуск облігацій забезпечує стабільність умов боргового фінансування та більшу незалежність боржника від кредиторів, оскільки процентна ставка та термін користування позиковими коштами можуть бути змінені лише у випадках, передбачених самим емітентом та вказаних в умовах випуску;
 • стабільність умов фінансування через облігації та незалежність від кредиторів обумовлюють найбільшу привабливість емісії облігацій для залучення довгострокових позикових коштів;
 • залучення коштів через розміщення облігаційних позик не пов’язане з необхідністю надання застави.

 

Деякі вимоги та обмеження, встановлені чинними нормативно-правовими актами: 

 • господарські товариства не можуть випускати облігації на суму, що перевищує трикратний розмір власного капіталу або розмір забезпечення, що надається господарському товариству з цією метою третіми особами;
 • не допускається здійснення випуску облігацій для покриття збитків, пов’язаних із господарською діяльністю, а також для формування і поповнення статутного капіталу;
 • наявність засвідчених аудитором (аудиторською фірмою) балансу і звіту про фінансові результати та їх використання на початок та кінець останнього року, а також на початок поточного кварталу.

 

Законом України «Про цінні папери і фондовий ринок» передбачається випуск таких видів облігацій: іменні та на пред’явника; відсоткові, цільові та дисконтні, облігації, що вільно обертаються, або з обмеженим колом обігу.

Випуск облігацій може бути здійснений виключно в бездокументарній формі (у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах).