Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%»

Отримайте кредит в рамках Державної програми під ставку від 1% річних!
Доступність
Ефективність
Довгострокове кредитування
Назад
Доступність
Державна підтримка у вигляді компенсації процентів за кредитами
Ефективність
Фінансування капітальних інвестицій, оборотного капіталу
Довгострокове кредитування
Можливість фінансування строком до 5 років

Відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №28, зі змінами

Учасники програми: фізична особа – підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку; юридична особа - резидент України, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами – резидентами України; сільськогосподарській товаровиробник; суб’єкт великого підприємництва - торговельна компанія; суб’єкт господарювання державного або комунального сектора економіки.

Зона високого воєнного ризику - території можливих бойових дій, включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або території, з дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації яких пройшло менше одного календарного року станом на дату укладення кредитного договору.

Мета програми та напрями фінансування

Мета програми – здешевлення вартості кредитів, що пов’язані із провадженням суб’єктами малого, у тому числі мікропідприємництва, середнього підприємництва господарської діяльності.

Пріоритетні напрями фінансування:

 • фінансування сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності;
 • фінансування суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості (основний КВЕД) за всіма КВЕД Секції С та у сфері тваринництва (основний КВЕД) за всіма класами групи 01.4 КВЕД секції А Національного класифікатора України;
 • відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб’єктів підприємництва, що підтверджується відповідними документами;
 • підтримка суб’єктів підприємництва, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 р. було розміщено на територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій), територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій), і тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації), що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, на дату укладання або пролонгації кредитного договору шляхом пролонгації діючих кредитів, наданих для фінансування оборотного капіталу згідно із Програмою;
 • фінансування суб’єктів підприємництва, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності, експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії без застосування “зеленого” тарифу та механізму ринкової премії, установок зберігання енергії, електрозарядної інфраструктури та малих систем розподілу індустріальних парків.

Фінансування юридичних та фізичних осіб-підприємців за іншими напрямами фінансування.

Умови

Вид кредиту

кредит, невідновлювана та відновлювана кредитна лінія

Мета кредитування

Фінансування інвестиційних цілей та/або фінансування потреби в оборотних коштах

Валюта

гривня

Сума

 • до 60 млн грн для суб’єктів малого, у тому числі мікропідприємництва та середнього підприємництва;
 • до 90 млн грн для сільськогосподарських товаровиробників;
 • до 150 млн грн для суб’єктів підприємництва, які:

провадять діяльність у сфері переробної промисловості (основний КВЕД) за всіма КВЕД Секції С та у сфері тваринництва (основний КВЕД) за всіма класами групи 01.4 КВЕД секції А Національного класифікатора України;

здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності;

отримують кредит для фінансування відбудови зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів;

проводять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику.

 • до 5 млн грн для фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва (крім сільськогосподарського товаровиробника). 

Строк кредитування

до 5 років – на фінансування інвестиційних цілей

до 7 років – на фінансування суб’єктів підприємництва, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності

до 2 років – на фінансування потреби в оборотних коштах, з можливістю пролонгації кредиту до 31.12.2025

на строк до 31 березня 2025 р. – за кредитами, наданими сільськогосподарським товаровиробникам для провадження сільськогосподарської діяльності.

Процентна ставка, яку сплачує Позичальник

від 5% до 9% річних (залежно від обсягу виручки та кількості новостворених робочих місць суб’єктом підприємництва) – за кредитами на фінансування інвестиційних цілей;

7% або 9% річних – за кредитами на фінансування оборотного капіталу:

 • суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України;

 • відбудови зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів;

 • фінансування суб’єктів підприємництва, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності, експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії без застосування “зеленого” тарифу та механізму ринкової премії, установок зберігання енергії, електрозарядної інфраструктури та малих систем розподілу індустріальних парків.

13% річних за кредитами на фінансування оборотного капіталу за іншими напрямами кредитування.

для Позичальників, які провадять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику:

1% річних у перші два роки кредитування, у подальшому – 5% річних: за кредитами, наданими на фінансування інвестиційних цілей.

3% річних: за кредитами, наданими на фінансування оборотного капіталу.

Відстрочка погашення основного боргу

Відстрочка платежу щодо повернення такого кредиту або його частини та щодо сплати процентів за кредитом може надаватись на строк до дванадцяти місяців

Комісії

 • за надання кредиту – 0,75% від суми кредиту (сплачується разово);
 • у разі внесення змін до договорів – 0,75% від суми кредиту;
 • у разі залучення гарантії Фонду розвитку підприємництва – 0,5% річних від суми основного боргу.
Забезпечення

 

 • Об’єкт кредитування/майнові права на об’єкт кредитування;
 • Інше ліквідне майно (нерухоме майно, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, обладнання, устаткування тощо);
 • Кредит може бути частково забезпечений Гарантією Фонду розвитку підприємництва або державними гарантіями на портфельній основі в розмірі від 50% до 80% залежно від напряму фінансування та виду забезпечення.

Авансовий внесок (крім фінансування потреби в оборотних коштах Позичальника)

Для новоствореного  бізнесу, в т.ч. стартапів Для діючого бізнесу
від 30% від 20%

 

 

 

Спільна програма Фонду розвитку підприємництва з Львівською облдержадміністрацією

Укрексімбанком укладено договір про приєднання до  спільної програми Фонду розвитку підприємництва з Львівською облдержадміністрацією, яка передбачає додаткове відшкодування відсотків за інвестиційними кредитами в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Основна мета спільної програми – додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків нарахованих за інвестиційними кредитними договорами для суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва, шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за такими кредитними договорами до рівня 0 % річних.

Додаткова підтримка Львівської облдержадміністрації може бути надана суб’єктам господарювання (у томи числі фізичні особи-підприємці), які перебувають на будь-якій системі оподаткування, є зареєстрованими на території Львівської області, що відповідають критеріям, визначеним програмою Львівської обласної державної адміністрації та які уклали з АТ «Укрексімбанк» відповідні кредитні договори на фінансування виключно інвестиційних цілей в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Спільна програма Фонду розвитку підприємництва з Київською обласною державною адміністрацією (Київською обласною військовою адміністрацією)

Укрексімбанком укладено договір про приєднання до спільної програми Фонду розвитку підприємництва з Київською обласною державною адміністрацією (Київською обласною військовою адміністрацією), яка передбачає додаткове відшкодування відсотків за інвестиційними кредитами в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Основна мета спільної програми – додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків, нарахованих за кредитними договорами на інвестиційні цілі Цільових суб’єктів ММСП, яким може бути надана Державна підтримка в рамках Програми Київської облради, шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за такими кредитними договорами до рівня 0 (нуль)% річних.

Додаткова підтримка Київської обласної державною адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) може бути надана суб’єктам господарювання (у томи числі фізичним особам-підприємцям), які перебувають на будь-якій системі оподаткування, є зареєстрованими на території Київської області в установленому законом порядку як суб’єкти господарювання, що відповідають критеріям, визначеним програмою Київською облради та які уклали з АТ «Укрексімбанк» відповідні кредитні договори на фінансування виключно інвестиційних цілей в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%».

 

 

Скористайтеся можливістю розпочати або розширити свій бізнес завдяки доступному кредитуванню від Укрексімбанку за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%»!