Звернення Наглядової ради

Шановні клієнти та партнери АТ «Укрексімбанк»!

Банк розуміє, що бізнес зазнає фінансових труднощів через обмежувальні заходи, введені на час кризи, спричиненої COVID-19.

Наглядова рада відкрита до звернень клієнтів Банку та готова опрацьовувати будь-які питання, які будуть доведені до її відома офіційними каналами комунікації. Ми налаштовані підтримувати своїх клієнтів на шляху виходу з кризи та закликаємо їх якнайшвидше розпочати офіційну та прозору комунікацію з відповідними органами управління Банку.

Наглядова рада нагадує, що до компетенції оновленого Правління Банку належить вирішення поточних бізнес-справ таким чином, аби врахувати як інтереси Банку, так і інтереси клієнта. Наглядова рада надає в цьому постійну підтримку Правлінню.

Важливо зазначити, що контроль за ефективністю роботи Правління є виключною компетенцією Наглядової ради Банку, а не акціонера чи будь-якого іншого політичного органу.

Наглядова рада та Правління АТ «Укрексімбанк» у своїй діяльності керуються Принципами корпоративного управління G20/ОЕСР, Принципами корпоративного управління для банків Базельського комітету з банківського нагляду, Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Методичними рекомендаціями НБУ щодо організації корпоративного управління в банках України, якими встановлений чіткий розподіл повноважень між органами управління Банку.

Звіт про корпоративне управління за 2019 рік, який описує більш детально наявну систему корпоративного управління та прийняття рішень Банком, також доступний для вашої уваги. Перегляньте сторінку 15 звіту за посиланням: https://www.eximb.com/assets/files/download/a1-1-2-stand-alone-fs-exim-2019-united2.pdf.

Основними принципами, якими керуються у своїй роботі Наглядова рада та Правління, є обов’язок діяти в інтересах Банку, тобто підходити до вирішення справ Банку так само, як «розсудлива людина» підходила би до вирішення своїх власних справ, і обов’язок лояльності, тобто діяти добросовісно в інтересах Банку.

Базельський комітет з банківського нагляду надає цим принципам більш детальне визначення:

«Обов’язок діяти в інтересах Банку» – обов’язок членів Правління та Наглядової ради приймати рішення та діяти поінформовано та розважливо стосовно Банку.

«Обов’язок лояльності» – обов’язок членів Правління та Наглядової ради діяти добросовісно в інтересах Банку. Обов’язок лояльності унеможливлює окремим членам виконавчого чи наглядового органу діяти у власних інтересах чи інтересах іншої фізичної особи чи групи за рахунок Банку та акціонерів.

Будь ласка, направляйте свої запитання/звернення на адресу корпоративного секретаря Наглядової ради: MHontaruk@hq.eximb.com та адресу для кореспонденції: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.