НБУ визначив Укрексімбанк системно важливим

З метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів кредиторів і вкладників Національний банк рішенням Правління визначив перелік системно важливих банків. В оновленому переліку Укрексімбанк зберіг статус системно важливого банку, який він незмінно має з 2016 року.

Системно важливі банки концентрують значні обсяги капіталу, активів, зобов’язань, зазвичай, характеризуються значним обсягом та складністю операцій та мають значний вплив на стабільність всієї фінансової системи, зазначається в повідомленні НБУ.

Перелік системно важливих банків складено відповідно до оновленої методології, яка враховує рекомендації Європейського наглядового органу (EBA – European Banking Authority) та міжнародну практику. Для розрахунку показника системної важливості визначаються три групи критеріїв, які враховують розмір банку, ступінь фінансових взаємозв’язків і напрями діяльності.

За результатами роботи 2018 року та у І половині 2019 року Державний експортно-імпортний банк України входить до трійки лідерів у банківському секторі за основними показниками діяльності – активами, кредитами та заборгованістю клієнтів, зобов’язаннями, коштами клієнтів тощо.

 

Довідка

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» – універсальна фінансова установа, 100% статутного капіталу якої належать державі. Незмінно входить до групи найбільших банків України, обслуговує значну кількість українських підприємств-експортерів приватної та державної форм власності, має найрозгалуженішу в країні мережу банків-кореспондентів, успішно співпрацює з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Міжнародною фінансовою корпорацією, іншими провідними міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками та фінансово-кредитними інститутами.