Події, що завершилися

Оголошення початку процедури акредитації від 29.07.2020р.

Шановні експерти-оцінювачі, у АТ «Укрексімбанк» оголошується відбір суб'єктів оціночної діяльності для акредитації.

Для розгляду компанії в якості акредитованого партнера банку необхідно надати наступний пакет документів:

 1. Анкета СОД (за встановленою Банком формою, додається) (оригінал);
 2. Установчі документи: статут з усіма змінами і доповненнями або інші установчі документи, передбачені чинним законодавством України; довідка СОД про відсутність змін у наданих документах та про керівний склад (копії);
 3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за всіма критеріями запиту в тому числі з інформацією щодо реєстраційних дій);
 4. Документи, що підтверджують особу та повноваження керівника (-ів) СОД, у тому числі на підписання Договору (зокрема, копія паспорта, докази присвоєння ідентифікаційного номера/реєстраційного номера облікової картки платника податків, рішення органу управління СОД про обрання керівника на посаду; наказ про призначення/вступ на посаду; укладений трудовий контракт (договір)/ витяг з трудового контракту (договору) або довідка СОД про те, що він не укладався (надається у разі, якщо укладення такого трудового контракту не є обов’язковим); рішення компетентного органу СОД на укладання Договору (надається у разі необхідності його прийняття, передбаченої установчими документами СОД)) (копії);
 5. Документи, що підтверджують особу та повноваження представника(-ів) СОД (якщо він відмінний від керівника) на підписання Договору (зокрема, копія паспорту, докази присвоєння ідентифікаційного номера/реєстраційного номера облікової картки платника податків, належним чином оформлена довіреність, рішення компетентного органу СОД (надається у разі необхідностіь його прийняття, передбаченої установчими документами СОД), довідка СОД про чинність довіреності (копії);
 6. Щодо суб‘єкта оціночної діяльності: сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, та наказ про включення інформації про суб‘єкта оціночної діяльності до Державного реєстру, а також сертифікати, які втратили чинність. У випадку їх відсутності СОД надає лист щодо досвіду практичної діяльності (копії);
 7. Щодо оцінювачів, які працюють у СОД: кваліфікаційні свідоцтва/сертифікати оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (за наявності), посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача, яке є невід‘ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва, міжнародні сертифікати (RICS, TEGOVA тощо) (копії);
 8. Накази про прийняття на роботу оцінювачів/ трудові контракти з оцінювачами, які працюють у СОД (копії);
 9. Згоди на обробку персональних даних керівників та оцінювачів, які працюють у СОД (оригінали за встановленою Банком формою, що додається);
 10. Рекомендаційні листи (за наявності);
 11. Лист-підтвердження СОД про відсутність Звітів про оцінку майна/ майнових прав, оскаржених у судовому порядку;
 12. Лист-підтвердження від Фонду державного майна України про те, що Звіти про оцінку майна/ майнових прав, виконані СОД упродовж останніх трьох років, не отримували рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за такою ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний або відповідний витяг з офіційного сайту Фонду державного майна України;
 13. Прайс-лист СОД на послуги з оцінки майна/майнових прав залежно від виду та кількості об’єктів, що підлягають оцінці (за встановленою Банком формою, додається) (оригінал).

Наведений перелік документів є примірним, за необхідності, Банк має право запитувати будь-які інші документи. Документи
передаються на паперовому носії. Копії документів мають бути засвідчені підписом керівника/ уповноваженої особи та відбитком печатки СОД (за наявності). Посвідчувальний напис проставляється на кожному аркуші або на зворотному боці останнього аркушу прошитих документів та складається зі слів: «З оригіналом згідно». Під посвідчувальним написом проставляється підпис керівника/уповноваженої особи, скріплений відбитком печатки (за наявності), праворуч від підпису ініціали та прізвище, під підписом вказується повна назва посади, під назвою посади зазначається дата. При цьому копії документів, наданих фізичними особами мають містити посвідчувальний напис, вчинений власноручно особою, що є їх власником. Незалежно від результатів розгляду Банком питання щодо акредитації СОД, документи, отримані від СОД, не повертаються до СОД. При цьому Банк гарантує, що вся інформація, отримана Банком, буде використовуватись Банком з дотриманням правил конфіденційності.

Крім того, суб'єкт оціночної діяльності повинен відповідати таким критеріям:

I. Відповідність вимогам Постанови НБУ від 30.06.2016р. №351 «Про затвердження Положення про визначення банками України
розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями».

II. Додаткові фактори, що враховуються Банком при розгляді питання щодо акредитації:

 1. Наявність у штаті СОД оцінювачів з міжнародними свідоцтвами;
 2. Наявність філій/ представництв у різних регіонах України;
 3. Наявність рекомендаційних листів;
 4. Участь у міжнародній мережі аудиторсько-консалтингових фірм або міжнародній мережі консультантів з нерухомості;
 5. Наявність у складі підрозділу оцінки та фінансового моделювання та/або підрозділу оцінки або консультаційних послуг у сфері нерухомості.

Розгляд питання щодо акредитації Банком здійснюється у разі отримання Банком від СОД повного пакета документів згідно з
визначеним переліком документів. Надання СОД до Банку повного пакета документів не гарантує, що Банком буде прийнято
позитивне рішення щодо акредитації СОД. Банк залишає за собою право відмовити у акредитації без пояснення причин. У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо акредитації між Банком та СОД укладається договір (за встановленою Банком формою).

У разі виникнення питань звертайтесь із запитом на електронну скриньку [email protected] Очікуємо на Ваші звернення та сподіваємось на майбутню плідну співпрацю!

Прайс-лист

Згода на обробку

Анкета СОД