Інформація стосовно передачі відомостей про позичальників до Кредитного реєстру НБУ

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків» від 06.02.2018 № 2277-VIII інформуємо про:

  • зобов’язання АТ «Укрексімбанк» подавати до Кредитного реєстру НБУ інформацію стосовно боржників за кредитними операціями, зобов’язання за якими станом на звітну дату не виконані боржником у повному обсязі або не припинені;
  • право боржника за кредитною операцією або іншої особи, інформація стосовно яких була передана Банком до Кредитного реєстру НБУ, безоплатно отримати* від НБУ інформацію з Кредитного реєстру НБУ щодо даних про себе та відомостей щодо запитів на отримання таких даних стосовно себе;
  • право боржника за кредитною операцією або іншої особи, інформація стосовно яких була передана Банком до Кредитного реєстру НБУ, у разі незгоди з інформацією, що міститься стосовно нього у Кредитному реєстрі НБУ, звернутися* до НБУ із заявою про виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру НБУ;
  • зобов’язання боржника самостійно повідомляти іншим пов’язаним з ним особам про передачу даних стосовно них до Кредитного реєстру НБУ.

* У порядку, визначеному Положенням про Кредитний реєстр Національного банку України, затвердженим постановою Правління НБУ від 04.05.2018 №50