Відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб’єктам господарювання

Документи, необхідні для відкриття вкладного (депозитного) рахунку суб’єкту господарювання

Вкладні (депозитні) рахунки в національній та іноземній валютах відкриваються суб'єктам господарювання на підставі укладеного Банком з цим суб'єктом господарювання договору банківського вкладу.

Для відкриття вкладного (депозитного) рахунку у АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) суб’єкту господарювання, який не має рахунків у Банку, до Банку необхідно надати такі документи:

 • клопотання у довільній формі щодо відкриття вкладного (депозитного) рахунку, у якому зазначаються бажані умови договору банківського вкладу, що планується до укладення (сума вкладу, вид вкладу, умови виплати процентів, тощо);
 • анкету клієнта;
 • копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідченої органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;
 • копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника Банку;
 • копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.

 

Юридична особа, яка використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в договорі банківського вкладу (депозиту) або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи.

Якщо в договорі банківського вкладу планується передбачити перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.

Фізична особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники юридичних осіб також пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Вказаний перелік документів не є вичерпним. Банком з метою ідентифікації клієнта та здійснення інших дій, що згідно з чинним законодавством України необхідні для відкриття рахунку, можуть вимагатись додаткові документи.

Вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, який не має рахунків у Банку, відкривається за умови подання таких документів:

 • анкети клієнта;
 • клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до Банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий. У клопотанні зазначаються бажані умови договору банківського вкладу, що планується до укладення (сума вкладу, вид вкладу, умови виплати процентів, тощо);
 • копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;
 • копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;
 • копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;
 • копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої органом, який видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.

 

Відокремлений підрозділ, який має окремий баланс, самостійно здійснює розрахунки із застрахованими особами і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки відокремленого підрозділу.

Якщо в договорі банківського вкладу планується передбачити перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремлений підрозділ додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.

Фізична особа, яка відкриває вкладний (депозитний) рахунок відокремленому підрозділу суб'єкта господарювання, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники юридичних осіб також пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Вказаний перелік документів не є вичерпним. Банком з метою ідентифікації клієнта та здійснення інших дій, що згідно з чинним законодавством України необхідні для відкриття рахунку, можуть вимагатись додаткові документи.

Фізичній особі - підприємцю, яка не має рахунків у Банку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається за умови подання нею таких документів:

 • анкети клієнта;
 • клопотання у довільній формі щодо відкриття вкладного (депозитного) рахунку, у якому зазначаються бажані умови договору банківського вкладу, що планується до укладення (сума вкладу, вид вкладу, умови виплати процентів, тощо);
 • паспорту або іншого документа, що посвідчує особу;
 • документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 • копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;
 • копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі Пенсійного фонду України.

 

Вказаний перелік документів не є вичерпним. Банком з метою ідентифікації клієнта та здійснення інших дій, що згідно з чинним законодавством України необхідні для відкриття рахунку, можуть вимагатись додаткові документи.

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в Банку поточний рахунок, то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу та клопотання у довільній формі, у якому зазначаються бажані умови договору банківського вкладу, що планується до укладення (сума вкладу, вид вкладу, умови виплати процентів, тощо).

Додатково до договору банківського вкладу подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись до найближчого відділення банку або за телефоном 0-800-50-44-50 (усі дзвінки по Україні безкоштовні, окрім з мобільних телефонів)