Докладніше про Проект

Реалізація Проекту здійснюється за двома напрямами: кредитування МСП через фінансові установи-учасники (ФУУ) – комерційні банки України та безпосереднє кредитування Укрексімбанком експортно-орієнтованих МСП.

Відбір ФУУ в рамках Проекту здійснюється Укрексімбанком відповідно до визначених спільно з МБРР критеріїв прийнятності.

 

Кінцеві позичальники коштів МБРР мають відповідати таким критеріям:

 • приватна форма власності (більше ніж 50% у приватній власності);
 • підприємство, яке має менш ніж 1 000 найманих працівників;
 • підприємство є експортно-орієнтованим або підприємство залучене до місцевих ланцюгів постачання з обсягами реалізації експортно-орієнтованим підприємствам не меншими 50% (п'ятдесяти відсотків) від загального обсягу реалізації, або інші підприємства, доходи яких генеруються в іноземній валюті на території Гаранта або є прив’язаними до іноземної валюти відповідно до законів Гаранта, як це визначено відповідно до критеріїв та в порядку, наведеному в Операційному регламенті;
 • підприємство має задовільні фінансову структуру, організацію, керівництво, персонал, фінансові та інші ресурси, потрібні для ефективного здійснення ним своєї діяльності, включаючи виконання Субпроекту;
 • діяльність підприємства не пов’язана з жодним із Заборонених видів діяльності;
 • підприємство не знаходиться в місцевості України, яка переживає активний конфлікт;
 • задовольняє вимогам Рамкового документу з екологічного і соціального менеджменту;
 • підприємство має забезпечувати співвідношення залучених коштів та власного капіталу на рівні не більшим ніж 85:15;
 • підприємство має забезпечувати значення коефіцієнту обслуговування боргу на рівні, не менше ніж 1,0:1.

 

Субпроекти, що фінансуватимуться за рахунок коштів Позики МБРР, мають відповідати таким критеріям:

 • Субпроекти мають бути технічно здійсненими та економічно, фінансово та комерційно обґрунтованими;
 • Субпроекти мають відповідати вимогам щодо охорони довкілля, передбаченим законами та нормативними актами України, а також Рамковим документом з екологічного та соціального менеджменту;
 • не передбачають та не включають в себе купівлю земель;
 • не передбачають та не включають в себе здійснення будь-яких Заборонених видів діяльності;
 • не передбачають фінансування товарів, включених до «Негативного списку» МБРР;
 • закупівлі прийнятних товарів, робіт, послуг за Субпроектом повинні здійснюватися з дотриманням відповідних процедур Світового банку.