Звіт про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик Київської міської ради серії «О»

АТ «Укрексімбанк» як Організатор розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик Київської міської ради серії «О» (надалі – Облігації) оприлюднює звіт про результати емісії Облігацій.

Звіт про результати емісії облігацій