Зміна тарифів розрахунково-касового обслуговування для приватних клієнтів

Шановні клієнти!

Повідомляємо про зміну Тарифів комісійної винагороди на банківські послуги АТ «Укрексімбанк» (далі – Тарифи), а саме:

З 29.09.2021 встановлена комісія за обслуговування поточного рахунку фізичних осіб в іноземній валюті, які не підтримують з Банком ділові відносини:

Назва тарифу Розмір тарифу База нарахування Період нарахування

За обслуговування поточного рахунку клієнта в іноземній валюті, який не підтримує з Банком ділові відносини*

100 грн. за кожний рахунок щомісячно

* Тариф застосовується для поточних рахунків в іноземній валюті, окрім поточних рахунків, на які накладений арешт. Тариф стягується останнього робочого дня поточного місяця за умови, якщо на рахунку клієнта наявний залишок коштів та протягом 12-ти місяців поспіль клієнтом не здійснювалося жодної розрахункової/касової операції (зокрема, операції щодо зарахування /списання коштів з рахунку, видачі готівки в іноземній валюті, переказу коштів на рахунки клієнта відкриті в системі банку або у межах України, перекази коштів щодо безготівкових розрахунків за товари/послуги, сплати комісій/податків/штрафів згідно з чинним законодавством, тощо) за виключенням операцій, ініційованих банком: утримання комісії, штрафів, пені, операцій щодо оплати послуг банку чи погашення будь-яких зобов’язань клієнта перед банком/зарахування на поточний рахунок нарахованих банком процентів тощо). Плата утримується договірним списанням у повному обсязі з рахунку клієнта. При цьому, якщо сума розрахованої комісії менше ніж мінімально встановлений розмір комісії, то комісія утримується у розмірі залишку на рахунку клієнта.

 

У разі виникнення запитань або для отримання додаткової інформації щодо зміни тарифів комісійної винагороди, просимо звертатися до контакт-центру 0-800-50-44-50 або менеджерів у філіях та відділеннях АТ «Укрексімбанк».

З повагою, АТ «Укрексімбанк»