Заява АТ «Укрексімбанк» щодо врегулювання боргу ТОВ «Три О», власника БФК «Гулівер»

20/03/2024

  1. АТ «Укрексімбанк» - міноритарний кредитор ТОВ «Три О», без права одноосібного ухвалення рішень щодо реструктуризації фінансових зобов’язань боржника.

АТ «Укрексімбанк» є міноритарним кредитором ТОВ «Три О» з часткою 20 % за консорціумним кредитним договором, укладеним з іншим державним банком, який є координатором консорціуму банків за кредитним договором. Згідно з умовами кредитного договору Укрексімбанк обмежений в одноосібних заходах примусового врегулювання заборгованості та зобов’язаний узгоджувати свої дії з банком-координатором.

Беручи до уваги вищезазначене, план реструктуризації, що включає умови фінансової реструктуризації боржника, ухвалюється за результатами спільної домовленості кредиторів Комітетом кредиторів, а не одноосібно Укрексімбанком.

  1. Звернення боржника до кредиторів з клопотанням щодо реструктуризації боргу було зумовлене критичним фінансовим станом, зокрема, через семикратне зростання гривневої суми боргу перед банками-кредиторами.

Кредит позичальнику надавався траншами на будівництво ТРЦ з 2005 року у валюті. Таким чином, сума заборгованості, номінована в гривні з того часу зросла фактично в 7 разів.

У 2019 році позичальник звернувся до банків-кредиторів для реструктуризації боргу, щоб мати можливість погасити заборгованість перед банками.

  1. Затверджений план реструктуризації враховує найкращі інтереси банків-кредиторів.

Процедуру добровільної фінансової реструктуризації ТОВ «Три О» було розпочато відповідно до заяви боржника згідно з вимогами Закону № 1414–VIII. Це означає, що аналіз перспективності діяльності боржника та можливих сценаріїв врегулювання проблемної заборгованості здійснювався із залученням незалежного експерта із кола найбільших міжнародних консалтингових агентств. Під час затвердження умов Плану реструктуризації банки-учасники ухвалювали рішення з урахуванням інтересів кредиторів і отриманого звіту незалежного експерта.

Для банків-кредиторів сценарій добровільного врегулювання має найкращий ймовірний економічний ефект, адже передбачає повне погашення заборгованості, на відміну від стягнення заборгованості в примусовому порядку, що, враховуючи поточну ринкову вартість БФК «Гулівер», який переданий в іпотеку банкам, у випадку АТ «Укрексімбанку» може дати погашення лише порядку 15% заборгованості.

Наразі ТОВ «Три О» здійснює часткові погашення заборгованостей перед банками. Разом з цим АТ «Укрексімбанк» повною мірою контролює ситуацію, зокрема, опрацьовує варіанти примусового стягнення.

З огляду на те, що більшість дій за консорціумним кредитним договором вчиняються за погодженням із банком-координатором, АТ«Укрексімбанк» звертався із відповідними запитами до банку-координатора.