Укрексімбанк посідає лідерські позиції у банківській системі за підсумками І кварталу 2020 року

Державний Укрексімбанк впевнено посідає провідні позиції серед найбільших банків України за всіма ключовими показниками, утримуючи третє місце за активами, зобов’язаннями та кредитами клієнтам (брутто).

Так, на 31.03.2020 року активи банку склали 150,1 млрд грн, збільшившись з початку року на +9,8 млрд грн.

Результатом реалізації державної стратегії грошово-кредитної підтримки економіки України стало збільшення обсягу кредитного портфеля на +4,2 млрд грн, на противагу зменшенню інвестицій у цінні папери – облігації внутрішньої державної позики, обсяг яких скоротився на -3,4 млрд грн.

Обсяг чистого процентного доходу банку у І кварталі 2020 року збільшився на +10% до 326 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

У кінці кварталу банк мав високий рівень ліквідності – обсяг грошових коштів збільшився на +8,9 млрд грн до 42,3 млрд грн.

Зобов’язання банку станом на кінець кварталу становили 145,6 млрд грн, збільшившись з початку року на +14,1 млрд грн, у тому числі кошти клієнтів – на +9,4 млрд грн.

Зниження курсу національної валюти під час пандемії COVID-19 та, як наслідок, переоцінка валютної позиції обумовила збиток банку за результатами І кв. 2020 р. у розмірі -2,1 млрд грн. Чистий операційний дохід банку за цей період склав +517 млн грн, дещо зменшившись порівняно з І кв. 2019 р. під тиском обмежень, пов’язаних із впровадженням в країні карантинних заходів.

У II-IV кварталах банк зосередить свої зусилля на формуванні оновленої стратегії та підвищенні ефективності діяльності. Також відбуватимуться подальші зміни у форматах роботи з клієнтами для задоволення їх потреб у сучасних банківських послугах та активної підтримки національної економіки.