Підтверджений зовнішнім аудитором прибуток Укрексімбанку за 2021 рік склав 2 728 млн грн і є найбільшим за весь час існування Банку

10/05/2022

АТ «Укрексімбанк» оприлюднює підтверджену звітом незалежного аудитора фінансову звітність за 2021 рік – Банком отримано рекордний в його історії прибуток у розмірі 2 728 млн гривень.

Історичний обсяг прибутку було досягнуто завдяки успішній реалізації поставлених Наглядовою радою та вищим органом управління – Кабінетом Міністрів України – завдань з реалізації глибинних трансформаційних процесів в Банку, фундаментальній перебудові структури його балансу, оптимізації вартості ресурсної бази, контролю над витратами, технологічному оновленню та впровадженню в бізнес-процеси кращих сучасних світових практик – перетворенню на сучасний, потужний, ефективний та прибутковий інструмент підтримки загальнодержавних проєктів розвитку України.

Активна участь Банку в процесах розбудови української економіки дозволила збільшити за 2021 рік кредитний портфель на +43% або +21 млрд грн, при цьому обсяг чистого процентного доходу Банку сягнув 4,5 млрд грн, збільшившись на +237% або +3,2 млрд грн за рахунок як нарощення процентних доходів, так і зменшення вартості ресурсної бази, у т.ч. дострокового погашення залучених у попередні роки дорогих ресурсів.

Цей сформований протягом 2021 року могутній фінансовий потенціал дозволяє Банку з початком російської агресії залишитись операційно прибутковим. Навіть враховуючи зниження доходів операційний прибуток, за даними управлінської звітності Банку  без впливу резервів та переоцінок, за І квартал 2022 року склав понад +1,0 млрд грн, збільшившись вдвічі до аналогічного періоду попереднього року та перевищивши планові очікування Банку на +27%.

Вторгнення росії призвело до кредитних ризиків внаслідок тимчасової окупації територій, руйнування об’єктів забезпечення та операційних активів клієнтів Банку, тому  Банк був вимушений об’єктивно оцінити їх, доформувавши резерви за активними операціями у березні на понад 2 млрд грн. Додатковий тиск на прибуток спричинила переоцінка –1,0 млрд грн, у т.ч. індексованих цінних паперів у портфелі Банку на –0,8 млрд грн внаслідок зростання доходності казначейських зобов’язань США, що кумулятивно зумовило негативний фінансовий результат І кварталу 2022 року.

При цьому, з початком військової агресії росії, Укрексімбанк розпочав оперативну перебудову внутрішніх бізнес-процесів у відповідь на актуальні виклики воєнного стану та зайнявши активні позиції на фінансовому фронті України. Так, вже у перший день війни було здійснено авансове перерахування мільярду гривень від прибутку за 2021 рік до Державного бюджету України.  

Усвідомлюючи важливість своєї місії з повномасштабного фінансування підприємств оборонного комплексу та грошово-кредитної підтримки стратегічно важливих галузей економіки в період війни, Банк активно нарощував кредитно-інвестиційний портфель, який  з початку 2022 року збільшився на +11,8 млрд грн або +9%, у тому числі за березень на +6,1 млрд грн або +4%.

Індивідуальний підхід до кожного клієнта та спільне розуміння, що кожна гривня ресурсної бази банку працює зараз на підтримку України, дозволили утримати обсяг коштів клієнтів на рівні 116 млрд грн, у т.ч. наростити кошти фізичних осіб, завдяки високій довірі до банку та його діловій репутації.