Оголошення щодо запланованої участі Банку у тендерах на Банківські послуги (Послуги у сфері фінансового лізингу)

30/08/2023

Оголошення про відбір комерційних пропозицій

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (далі - Банк) інформує про заплановану участь у тендерах на Банківські послуги (Послуги у сфері фінансового лізингу) та оголошує відбір комерційних пропозицій постачальників (далі - Учасників) відповідно до умов, викладених в нижченаведених тендерних пропозиціях:

Комунальне підприємство "Сокиряни Благоустрій"

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-28-011912-a

Критерії відбору Учасників.

Учасник має бути акредитованим у Банку або відповідати наступним критеріям:

- ділова репутація на національному/регіональних ринках товарів та послуг (для офіційних представників/продавців документально підтверджений статус офіційного представника (дилер, дистриб’ютор, імпортер тощо) та/або підтвердження партнерських взаємовідносин відповідної торгової марки з дилером, імпортером, дистриб’ютором, виробником тощо), або для виробників, якщо діяльність передбачає наявність дозвільної документації (ліцензії, патенти, дозволи тощо) щодо виробництва продукції;

- відсутність фактів притягнення керівництва та/або засновників (учасників) для юридичної особи та фізичної особи-підприємця до кримінальної відповідальності за корупційні злочини, фінансування тероризму, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;

- досвід роботи на національному/регіональних ринках не менше ніж один рік.

Додатково враховується:

- наявність розгалуженої мережі представництв/представників або філій;

- статус як національного виробника.

Порядок подання комерційних пропозицій.

Учасник подає Банку Комерційну пропозицію, що складається з:

- пакету документів щодо Учасника;

- цінової пропозиції;

- технічної характеристики товару (відповідно до умов наведених у тендерних пропозиціях);

- інформації щодо умов договору купівлі-продажу (термін постачання, порядок оплати, розмір оплати наданих Банком послуг)

Всі документи мають бути підписані та завірені уповноваженою особою Учасника.

Документи надаються Банку в паперовому вигляді за адресою або в електронному: 03150, м. Київ, вул. Німецька, 5.

Контактна особа для підготовки комерційних пропозицій та подання їх Банку –

Зінченко Максим (к.т.: 044-247-38-51, [email protected])