Оголошення про прийняття заявок щодо передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення

АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) оголошує про проведення процедури прийняття заявок щодо передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать на праві власності АТ «Укрексімбанк» та розташовані за адресами:

№ з/п

Найменування об’єкту

Адреса об’єктів

Площа, га

Мінімальна вартість оренди ділянки, грн., з ПДВ

1

18 земельних ділянок

Київська обл., Бориспільский р-н, Сеньківська сільська рада

66,0478

276 944,40

2

43 земельних ділянок

Київська обл., Макарівський р-н, Мотижинська сільська рада

150,209

617 122,80

3

13 земельних ділянок

Київська обл., Бориспільський р-н, Гнідинська сільська рада

106,3134

384 100,80

4

8 земельних ділянок

Київська обл., Васильківський р-н, Данилівська сільська рада

39,0484

157 204,80

Детальна інформація щодо земельних ділянок викладена у Презентації.

Подання пропозицій для подальшого підписання договору для цілей, визначених банком та зазначених у оголошенні, здійснюється відповідно до викладених нижче умов.

Перелік Умов до співпраці:

 • орендна ставка – у розмірі, не нижче ніж наведена у презентації, з ПДВ;
 • строк оренди (користування) – 7 років;
 • орендар (користувач) погоджується з тим, що Банк протягом усього строку оренди (користування) земельних ділянок має право, як власник таких земельних ділянок, вчиняти правочини щодо їх відчуження і обтяження без необхідності отримання додаткових згод орендаря (користувача);
 • дострокове розірвання договору Банк може здійснити в будь-який момент, попередньо надіславши лист до орендарів не пізніше ніж за 30 днів до умовної дати розірвання.
 • оплата за договором оренди здійснюється щорічно до 15 грудня.

- зобов’язання орендарів:

 • дотримуватися екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил;
 • дотримуватися режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та території, які особливо охороняються;
 • використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням;
 • своєчасно сплачувати Банку орендну плату, а також інші платежі, передбачені договором оренди земельної ділянки;
 • повернути земельні ділянки Банку у стані не гіршому, ніж на дату прийняття їх в користування за актом приймання-передачі земельної ділянки, в тому числі властивості земельної ділянки, визначені в повторному агрохімічному паспорті земельної ділянки, повинні бути не гіршими, ніж показники в агрохімічному паспорті земельної ділянки, що діяв станом на момент укладення договору оренди земельної ділянки.

Учасник має відповідати критеріям:

 • мати досвід обробки земель сільськогосподарського призначення протягом не менше 3-х років;
 • володіти матеріально-технічною базою для обробки земель;
 • не мати заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами по сплаті податків, зборів, та інших обов’язкових платежів.

Порядок подання пропозицій

Потенційний орендар подає до Банку копії правовстановлюючих документів та заяву з ціновою пропозицією про можливість надання певних земельних масивів у оренду (користування).

Документи надаються Банку виключно в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій).

Документи надаються Банку до 17 години 00 хвилин «10» травня 2022 року. Контактна особа щодо документів та подання їх Банку – Помаз Олександр  (к. т. (050) 620-12-29bank@eximb.com та Opomaz@eximb.com).