Оголошення про проведення конкурсу з відбору судового експерта – економіста з метою визначення граничної вартості майна на другому повторному аукціоні

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (далі - Банк) оголошує про проведення Конкурсу з відбору судового експерта – економіста (юридичної особи, яка залучає судових експертів-економістів) з метою визначення граничної вартості майна на другому повторному аукціоні, яке належить ТОВ «МАРВЕЙ МАРІН СЕРВІС» та перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк», у процедурі банкрутства ТОВ «МАРВЕЙ МАРІН СЕРВІС» (далі - Конкурс) відповідно до умов, викладених нижче у цьому Оголошенні.

Визначення граничної вартості майна на другому повторному аукціоні, яке належить ТОВ «МАРВЕЙ МАРІН СЕРВІС» та перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк», у процедурі банкрутства ТОВ «МАРВЕЙ МАРІН СЕРВІС», здійснюється відповідно до Завдання, викладеного в Розділі ІІ Конкурсної документації.

Перелік заставного Майна, гранична вартість якого буде визначатись, наведений в додатку 1 до Конкурсної документації.

Критерії відбору Учасників до участі в Конкурсі.

Учасник Конкурсного відбору має відповідати критеріям зазначеним в Конкурсній документації (Розділ І Конкурсної документації), про відповідність яким Учасником Конкурсного відбору надаються документи за переліком, зазначеним в Конкурсній документації.

Порядок подання пропозицій.

Учасник Конкурсного відбору подає Банку Конкурсну пропозицію, що складається з пакету документів щодо Учасника Конкурсного відбору та Цінової пропозиції щодо виконання робіт з визначення граничної вартості заставного Майна Банку (відповідно до переліку, зазначеного в Розділі ІІІ Конкурсної документації).

Документи подаються Учасником Конкурсного відбору прошитими і завіреними, а Цінова пропозиція в запечатаному конверті з помітним надписом «Не відкривати!». Всі документи мають бути підписані та завірені уповноваженою особою Учасника Конкурсного відбору.

 

Документи надаються Банку до 16 години 00 хвилин «02» липня 2021 року в паперовому вигляді за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Контактна особа для підготовки Конкурсної пропозиції та подання її Банку – Лаєнко Ганна Борисівна (к. т. (044) 247-89-67, Hlaienko@hq.eximb.com).

Конкурсна документація