Оголошення про проведення конкурсу з відбору судового експерта-економіста для проведення експертно-економічних досліджень обставин та матеріалів справ про банкрутство

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (далі – Банк) оголошує про проведення конкурсу з відбору судового експерта-економіста (юридичної особи, яка залучає судових експертів-економістів) з метою залучення судового експерта-економіста (юридичної особи, яка залучає судових експертів-економістів) для проведення експертно-економічних досліджень обставин та матеріалів справ про банкрутство АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» та ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» (далі – Конкурс) відповідно до умов, викладених нижче у цьому Оголошенні.

Проведення експертно-економічних досліджень обставин та матеріалів справ про банкрутство АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» та ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС», здійснюється відповідно до мети, викладеної в Розділі ІІ Конкурсної документації.

Критерії відбору Учасників до участі в Конкурсі

Учасник Конкурсного відбору має відповідати критеріям, зазначеним в Конкурсній документації (Розділ І Конкурсної документації), про відповідність яким Учасником Конкурсного відбору надаються документи за переліком, зазначеним в Конкурсній документації.

Порядок подання пропозицій

Учасник Конкурсного відбору подає Банку Конкурсну пропозицію, що складається з пакету документів щодо Учасника Конкурсного відбору та Цінової пропозиції щодо проведення експертно-економічних досліджень (відповідно до Розділу ІІІ Конкурсної документації).

Документи подаються Учасником Конкурсного відбору прошитими і завіреними, а Цінова пропозиція в запечатаному конверті з помітним надписом «Не відкривати!». Всі документи мають бути підписані та завірені уповноваженою особою Учасника Конкурсного відбору.

Документи надаються Банку до 16 години 00 хвилин «04» серпня 2021 року в паперовому вигляді за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Контактна особа для підготовки Конкурсної пропозиції та подання її Банку – Канципа Євгеній Сергійович (контактний телефон: (044) 247-89-67, EKantcipa@hq.eximb.com).

Конкурсна документація