Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки майна банку

04/01/2024

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (далі - Банк) оголошує про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки майна Банку (далі - Конкурс) відповідно до умов, викладених в Конкурсній документації, яка додається до цього Оголошення.

Оцінка майна Банку здійснюється відповідно до Завдання з оцінки, викладеного в Розділі ІІ Конкурсної документації.

Перелік майна Банку, оцінка якого буде проводитись, наведений у додатку 1 до Конкурсної документації.

Критерії відбору Учасників до участі в Конкурсі.

Учасник Конкурсного відбору має відповідати критеріям, зазначеним в Конкурсній документації (Розділ І Конкурсної документації), про відповідність яким Учасником Конкурсного відбору надаються документи за переліком, зазначеним в Конкурсній документації.

Порядок подання пропозицій.

Учасник Конкурсного відбору подає Банку Конкурсну пропозицію, що складається з пакету документів щодо Учасника Конкурсного відбору та Цінової пропозиції щодо виконання робіт з оцінки майна Банку (відповідно до переліку, зазначеного в Розділі ІІІ Конкурсної документації).

Документи подаються Учасником Конкурсного відбору прошитими і завіреними, а Цінова пропозиція в запечатаному конверті з помітним надписом «Не відкривати!». Всі документи мають бути підписані та завірені уповноваженою особою Учасника Конкурсного відбору.

Документи надаються Банку до 10 години 00 хвилин «10» січня 2024 року в паперовому вигляді за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Контактна особа для підготовки Конкурсної пропозиції та подання її Банку –

Наталія Пономаренко  (к. т. 044-247-38-56, [email protected]).

Конкурсна документація