Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки майна банку

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (надалі - Банк) оголошує про проведення Конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки ринкової вартості Майна Банку з метою подальшого його відчуження шляхом продажу Майна Банку (надалі - Конкурс) відповідно до умов, викладених в Конкурсній документації, яка додається до цього Оголошення.

Оцінка ринкової вартості Майна Банку для подальшого його відчуження шляхом продажу здійснюється відповідно до Завдання з оцінки, викладеного в Розділі ІІ Конкурсної документації.

Перелік Майна Банку, оцінка ринкової вартості якого буде проводитись, наведений в додатку до Конкурсної документації.

Критерії відбору Учасників до участі в Конкурсі.

Учасник Конкурсного відбору має відповідати критеріям зазначеним в Конкурсній документації (Розділ І Конкурсної документації), про відповідність яким Учасник Конкурсного відбору  надає документи за переліком, зазначеним в Конкурсній документації.

Порядок подання пропозицій.

Учасник Конкурсного відбору подає Банку Конкурсну пропозицію, що складається з пакету документів щодо Учасника Конкурсного відбору та Цінової пропозиції щодо виконання робіт з оцінки Майна Банку (відповідно до переліку зазначеного в Розділі ІІІ Конкурсної документації).

Документи подаються Учасником Конкурсного відбору прошитими і завіреними, а Цінова пропозиція в запечатаному конверті. Всі документи мають бути підписані та завірені уповноваженою особою Учасника Конкурсного відбору.

Документи надаються Банку до 18 години 00 хвилин 15 травня 2020 року в паперовому вигляді за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Контактна особа для підготовки Конкурсної пропозиції та подання її Банку - Лола Анатолій (к.т. 044-247-89-12 та 050-353-99-14).

Конкурсна документація