Оголошення про проведення конкурсу на посаду Голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

Відповідно до рішення Наглядової ради, оголошується конкурсний відбір на посаду Голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі – Банк).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК:

АТ «Укрексімбанк» - це український банк, 100% акцій якого належать державі, що відіграє важливу та унікальну роль у фінансовій системі України. Наразі Банк є третім найбільшим банком в Україні за розмірами активів. Історично орієнтований на експортно-імпортні операції, Укрексімбанк розвинув, з усіх українських банків, найбільшу міжнародну мережу банків-кореспондентів і надає широкий спектр спеціалізованих продуктів для підтримки розвитку експорту для своїх клієнтів.

Сьогодні Банк надає широкий спектр банківських послуг підприємствам державного та приватного секторів в таких галузях як ВПК, літакобудування, реалізація інфраструктурних проектів, енергетика тощо. Банк відіграє провідну роль у фінансовому забезпеченні трансформації країни, яка здійснюється шляхом реалізації стратегічних проектів і програм.

Банк є досвідченим та активним учасником міжнародних ринків капіталу. Завдяки своєму унікальному положенню у національній фінансовій системі, Банк є ключовим фінансовим агентом Уряду України та пріоритетним партнером міжнародних фінансових організацій в Україні.

Однією із головних функцій Банку є сприяння та обслуговування, від імені Уряду України, кредитних договорів, що підписані Урядом України та урядами інших держав. Банк виступає агентом Уряду України та обслуговує кредити від міжнародних фінансових установ у відповідності до умов зазначених договорів.

Будь ласка, перейдіть за посиланням (Consolidated annual management report), щоб отримати детальну інформацію про поточну бізнес-модель, стратегічні цілі та пріоритети Банку. А також на розділ сайту Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ

Претендент на посаду Голови правління повинен відповідати таким загальним кваліфікаційним вимогам:

 • мати вищу освіту;
 • мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років (у ролі Голови Правління та Заступника Голови Правління).
 • досвід управління середніми та великими банками, орієнтованими на корпоративних клієнтів.

Перевагою буде принаймні десять років досвіду роботи із управління операціями на ринках корпоративного кредитування та ринках капіталу, проектного фінансування та експортного фінансування;

 • бути професійно придатним в розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року, що передбачає, серед іншого, наявність сукупності знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов’язків Голови правління з урахуванням бізнес-плану та стратегії Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності Голови правління;
 • мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року;
 • відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості;
 • відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • вільно володіти українською мовою, володіння бізнес англійською мовою може бути перевагою;
 • мати професійні знання найкращих стандартів корпоративного урядування, зокрема принципи корпоративного управління для банків Базельського комітету з банківського нагляду та принципи Організації економічного розвитку та співробітництва щодо корпоративного управління в підприємствах з державною власністю;
 • мати банківський досвід щонайменше у декількох наступних галузях, включаючи, але не обмежуючись: кредитування великих та/або середніх підприємств, фінансування інфраструктури, торгівлі, документарний транзакційний бізнес, внутрішній та міжнародний ринки капіталу, робота з проблемними кредитами, та казначейство;
 • не повинен мати зв’язків та працювати з фізичними та юридичними особами щодо яких застосовані санкції;
 • повинен мати досвід успішної співпраці з Наглядовою радою та різноманітними спільнотами зацікавлених сторін.
 • повинен мати українське громадянство та мати змогу отримати доступ та допуск до державної таємниці відповідно до законодавства.

Претендент на посаду Голови правління, що відповідатиме наступним вимогам до досвіду, рівня знань, рис характеру та лідерських компетенцій матиме перевагу :

 • Наявність додаткової освіти / ступеня у сфері з управління / бізнесу / адміністрування / банківської справи / економіки / фінансів та інших, та/або професійної кваліфікації/членства в професійних організаціях;
 • Підтверджений досвід розвитку бізнесу та досвід керування командами, що продемонстрували зростання комерційних та фінансових результатів при ефективному управлінні ризиками.
 • Претендент мав демонструвати сміливість та лідерство на попередніх місцях роботи, а також підтверджені дипломатичні навички та досвід управління очікуваннями зацікавлених сторін.
 • Претендент має бути високоорганізованою людиною, яка може діяти як на стратегічному, так і на тактичному рівні.
 • Претендент повинен бути динамічним, далекоглядним лідером. Впевненим у собі, але й при цьому з високим рівнем самоусвідомлення.
 • Претендент має бути здатний транслювати бачення на усіх рівнях команди та надихати на досягнення.
 • Претендент повинен демонструвати орієнтацію на результат та конкретні дії, мати вміння своєчасно приймати рішення. При цьому, як лідер змін, він повинен вміти слухати та поважати інших.
 • Претендент має бути людиною, що надає особистий приклад. Мати бездоганну репутацію, та бути чесною людиною, яку поважають інші та хочуть усьому наслідувати.
 • Претендент має розуміти всі аспекти та рушії бізнесу та приймати рішення з повним розумінням короткострокових і довгострокових наслідків. Орієнтація на команду є обов’язковою, як і послідовний підхід «давайте зробимо неможливе разом».
 • Претендент має продемонструвати навички міжособистісного спілкування та готовність діяти швидко, щоб згуртувати свою команду навколо спільного бачення зростання та розвитку компанії.
 • Претендент повинен мати чудові комунікативні навички, як усні, так і письмові, щоб керувати та мотивувати співробітників, працювати безпосередньо з ключовими клієнтами та представляти компанію серед усіх груп зацікавлених сторін.

Претендент на посаду Голови правління будуть проходи психометричне оцінювання KF4D / KF Assess щодо відповідності наступним здібностям, які мають критичне значення для посади:

 • Керування інтересами зацікавлених сторін – має здатність передбачати і оцінювати різні потреби всіх сторін, що очікують результати.
 • Забезпечення підзвітності – забезпечує відповідальне ставлення до визначених завдань, ставить високі стандарти виконання зобов`язань до себе та очікує цього від підлеглих.
 • Стратегічне бачення - дивиться на майбутнє і втілює його у проривні стратегії.
 • Залучення команди - створює клімат, у якому люди мотивовані робити все можливе, щоб допомогти організації досягти її цілей.
 • Управління конфліктами – ефективно керує конфліктними ситуаціями з мінімальними наслідками.
 • Командне лідерство – має вміти сміливо та переконливо комунікувати: особливо з командою, та мати підтверджений досвід формування команди прихильників.
 • Гнучкий підхід - структурований, готовий до співпраці, адаптивний менеджер, який буде орієнтуватися в мережах навколо, узгоджувати виконання складних завдань та мати адаптивний підхід та поведінку.

 

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Дата

Етап

17/12/21 – 21/01/22

 • Подача документів претендентами на конкурс на адресу електронної пошти:  [email protected]

21/01/22 – 04/02/22

 • Здійснення компанією з добору персоналу аналізу документів, та інтерв’ювання учасників конкурсу, що найбільше відповідають вимогам
 • Визначення переліку кандидатів (до 5 учасників конкурсу), які допускаються до наступного етапу конкурсного відбору.

07/02/22 – 14/02/22

 • Проведення Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку спільно з компанією з підбору персоналу співбесід з кандидатами, допущеними до другого етапу конкурсу (особисто або онлайн -співбесіда).
 • Визначення  1-2 кандидатів за результатами оцінки, які будуть рекомендовані до фінальної співбесіди з Наглядовою радою Банку.

17/02/22

 • Фінальний етап - співбесіди з Наглядовою радою Банку (особисто або онлайн-співбесіда).

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Всі документи та інформація, отримані в процесі проведення конкурсу на посаду Голови Правління компанією Korn Ferry від претендента на участь у конкурсі та відповідним претендентом, в тому числі факт подачі претендентом своєї кандидатури для участі в конкурсі, (далі – Конфіденційна інформація) є конфіденційними. Компанія Korn Ferry приступає до обробки інформації, отриманої від претендента на участь в конкурсі на посаду Голови Правління, тільки після отримання сканованої копії підписаної згоди на обробку персональних даних за формою, що додається.

З метою визначення порядку обробки, а саме збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, поновлення, використання і поширення (в тому числі, розповсюдження, реалізації, передачі), Конфіденційної інформації та забезпечення збереження її конфіденційності, претендент, відібраний до участі в конкурсі на посаду Голови Правління, укладає з компанією Korn Ferry договір про нерозголошення інформації за формою, що буде надана компанією Korn Ferry.

Учасник конкурсу, допущений до співбесід із Комітетом та Наглядовою радою, додатково укладає договір про нерозголошення інформації із Банком за формою, що буде надана Банком.

В разі використання зазначеним претендентом / учасником допомоги третіх осіб, в тому числі послуг перекладачів, для цілей участі в конкурсі на посаду Голови Правління, претендент / учасник має забезпечити також укладення відповідними залученими третіми особами зазначеного(их) договору(ів) про нерозголошення інформації.

Оцінку професійних та лідерських компетенцій проводитиме незалежний експерт, який є старшим партнером компанії Korn Ferry UK із 30-річним досвідом роботи.

Також під час процесу відбору будуть присутні міжнародні організації та посольства «Великої сімки» у якості незалежних спостерігачів (без права голосу).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ВІДБОРІ

Для участі у відборі претендент надсилає на адресу електронної пошти: [email protected], наступні документи українською мовою або англійською мовою до 18:00 за київським часом 21 січня 2022 року.

Детальний перелік документів ви можете знайти за посиланням.

Контакти для довідок:

email:  [email protected]

Телефон для довідок: +44 (0)20 3819 1126
Мессенджер: +44 78 2432 6862 (WhatsApp)
Контактна особа: Анастейша Сірик