Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду Головного комплаєнс-менеджера (CCO) АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

11/03/2024

Відповідно до рішення Наглядової ради, оголошується конкурсний відбір на посаду Головного комплаєнс-менеджера (ССO) АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі – Банк).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК:

АТ «Укрексімбанк» - це український банк, 100% акцій якого належать державі, що відіграє важливу та унікальну роль у фінансовій системі України. Наразі Банк є третім найбільшим банком в Україні за розмірами активів. Історично орієнтований на експортно-імпортні операції, Укрексімбанк розвинув, з усіх українських банків, найбільшу міжнародну мережу банків-кореспондентів і надає широкий спектр спеціалізованих продуктів для підтримки розвитку експорту для своїх клієнтів.

Сьогодні Банк надає широкий спектр банківських послуг підприємствам державного та приватного секторів в таких галузях як ВПК, літакобудування, реалізація інфраструктурних проектів, енергетика тощо. Банк відіграє провідну роль у фінансовому забезпеченні трансформації країни, яка здійснюється шляхом реалізації стратегічних проектів і програм.

Головний комплаєнс-менеджер (CCO) підпорядкований безпосередньо Наглядовій раді Банку.  

Місце роботи: Київ, Україна. Можливість працювати з-за кордону відсутня.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ

Претендент на посаду Головного комплаєнс-менеджера (CCO) повинен відповідати таким загальним кваліфікаційним вимогам:

 • вища освіта в галузі права, економіки або менеджменту (управління)
 • відповідність кваліфікаційним вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності, встановлених Національним банком України
 • можливість приділяти достатньо часу виконанню своїх професійних обов'язків
 • відсутність фактичного або потенційного конфлікту інтересів, який міг би зашкодити належному виконанню його/її обов'язків
 • дотримання обмежень, встановлених статтею 26 Закону України «Про запобігання корупції», статтями 39, 42 Закону про банки та статтею 65 Закону України «Про Національний банк України»
 • більше 8 років відповідного досвіду, з яких не менше 3 років досвіду роботи в банківській системі у сфері комплаєнс або управління ризиками, внутрішнього аудиту, юридичної функції в банку
 • знання основ бізнесу та ринку(ів), на яких діє бізнес
 • знання ключового законодавства, нормативних документів та відповідних політик у банківській сфері
 • знання Міжнародних Стандартів Комплаєнсу
 • знання ключових продуктів та конкретних послуг
 • розуміння концепцій та інструментів управління комплаєнс-ризиками
 • підтверджена здатність відповідати на нові виклики, сприймати нову інформацію та впливати на людей через зрілість підходу та чітка й ефективна передача знань та інформації
 • вільне володіння українською мовою, володіння діловою англійською мовою буде суттєвою перевагою
 • відмінні навички міжособистісного спілкування, письмового та усного, а також здатність спілкуватися та впливати на відповідному рівні
 • високі організаторські здібності, здатність працювати під тиском та ставити правильні пріоритети в умовах агресивного дедлайну
 • стратегічне мислення
 • сильні переговорні навички та здатність до впливу; здатність будувати та підтримувати ефективні мережі та взаємовідносини
 • високий рівень уваги до деталей
 • здатність працювати як у складі команди так і самостійно
 • ділова розсудливість, відчуття моменту коли можна передати питання на розгляд вищого керівництва, кого інформувати, здатність визначати подальші кроки/рішення
 • позитивне ставлення, налаштоване на результат
 • ініціативність та здатність виявляти ініціативу
 • здатність швидко вчитися
 • клієнтоорієнтованість, професіоналізм, активність, зосередженість на клієнтах та бізнесі та відповідальність
 • лідерські якості/навички управління

КЛЮЧОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Консультування Наглядової ради та Правління щодо Комплаєнс-ризиків
 2. Забезпечення виконання Департаментом комплаєнс функцій, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України та відповідними міжнародними стандартами.
 3. Співпраця з регуляторами.
 4. Забезпечення відповідності політик Банку законодавству України.
 5. Етичні та ділові практики.
 6. Забезпечення обізнаності щодо чинних правових вимог, у тому числі інших юрисдикцій.
 7. Участь у заходах внутрішнього аудиту, що проводяться підрозділом внутрішнього аудиту в частині, що стосується регуляторних питань та комплаєнсу.
 8. Навчання персоналу та регуляторний моніторинг.
 9. Моніторинг та тестування засобів комплаєнсу
 10. Здійснення свого внеску до трьох ліній захисту для ефективного управління комплаєнс ризиком.

ЕТАПИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ:

Дата

Етап

11.03.2024 – 29.03.2024

Подання учасниками Конкурсного відбору документів для участі у Конкурсному відборі

01.04.2024 – 12.04.2024

Перший етап

Визначення списку Заявників, які відповідають критеріям прийнятності («Довгий список»). Затвердження «довгого списку» Комітетом з призначень та винагород Наглядової ради Банку (НомКом)

Оцінка НомКомом допущених Заявників на першому етапі Конкурсного відбору та затвердження НомКомом списку Кандидатів, допущених до другого етапу Конкурсного відбору («Короткий список»).

15.04.2024 – 26.04.2024

Другий етап

НомКом проводить співбесіди з кандидатами з короткого списку (особисто або онлайн).

Визначення НомКомом переможця Конкурсу, який буде рекомендований для остаточної співбесіди з Наглядовою радою.

До  03.05.2024

Фінальний Етап

Фінальна співбесіда Переможця Конкурсу з Наглядовою радою (особисто або онлайн).

Визначення Переможця Конкурсу на відповідну посаду Наглядовою радою.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ВІДБОРІ

Для участі у відборі претендент надсилає на адресу електронної пошти: [email protected] наступні документи українською мовою або англійською мовою до 18:00 за київським часом 29 березня 2024 року:

 • автобіографія (резюме) із зазначенням посади, на яку претендує Учасник конкурсу
 • мотиваційний лист
 • згода на обробку персональних даних
 • лист, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або надає інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання
 • рекомендаційні листи та інші документи на власний розсуд.

КОНТАКТИ ДЛЯ ДОВІДОК:

e-mail: [email protected], +38 099 752 75 87