Оголошення про проведення конкурсу з акредитації зовнішніх контрагентів про надання послуг з проведення експертизи

АТ «Укрексімбанк» (далі - Банк) оголошує про проведення Конкурсу з Акредитації Зовнішніх контрагентів про надання послуг з проведення експертизи – проведення державною спеціалізованою установою, її територіальними філіями, іншими експертними установами – суб’єктами господарювання, а також атестованими судовими експертами, які не є працівниками зазначених установ, та іншими фахівцями (експертами) з відповідних галузей знань на підставі судового рішення або рішення органу досудового розслідування, або укладеного Банком договору з експертом чи експертною установою:

  • судових експертиз у цивільних та господарських справах, а також справах адміністративної юрисдикції (адміністративних справах);
  • експертних досліджень, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень, надання консультацій, що потребують спеціальних знань, для можливості подальшого залучення такого контрагента для цілей зазначених у оголошенні, визначених Банком, (далі - Акредитація) відповідно до умов, викладених нижче у цьому Оголошенні.

Критерії відбору Учасників до участі в Акредитації.

Учасник Акредитації має відповідати критеріям зазначеними в Документації щодо акредитації (Розділ І Документації щодо акредитації), про відповідність яким Учасником Акредитації надаються документи за переліком, зазначені в вимогах щодо акредитації.

Порядок подання пропозицій.

Учасник процедури Акредитації подає Банку копії документів, що складається з пакету документів щодо Учасника Акредитації (відповідно до переліку, зазначеного в Розділі ІІІ Документація щодо акредитації).

Документи надаються Банку виключно в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій).

Документи надаються Банку до 17 години 00 хвилин «20» січня 2022 року.

Контактна особа щодо Акредитації, документів та подання їх Банку – Помаз Олександр Васильович (к. т. (044) 247-38-49, bank@eximb.com та Opomaz@hq.eximb.com).

Конкурсна документація