Оголошення про проведення конкурсу з відбору компаній, що надають послуги з повернення заборгованості

15/04/2024

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (далі - Банк) оголошує про проведення Конкурсу з відбору (акредитації) компаній (колекторські компанії), що  надають послуги з повернення заборгованості боржників/ контрагентів Банку, за кредитними лініями, відкритими до карткових рахунків боржників – фізичних осіб, якій присвоєно статус «проблемна заборгованість» (які є незабезпеченими кредитами) та дебіторською заборгованістю фізичних осіб, а саме:

здійснювати на користь Банку заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості позичальників - фізичних осіб  (далі – Боржники) за кредитними договорами, укладеними між Банком та такими Боржниками/ дебіторської заборгованості,  результатом яких є добровільне виконання Боржниками своїх зобов’язань з погашення заборгованості перед Банком, а саме: направлення Боржникам повідомлень про наявність простроченої заборгованості, що виникла за кредитними договорами, укладеними з Банком, про порядок погашення простроченої заборгованості та наслідки її непогашення; проведення телефонних переговорів з Боржниками з приводу добровільного здійснення ними погашення (оплати) простроченої заборгованості, що виникла за кредитними договорами, укладеними з Банком; проведення зустрічей з Боржниками з питань погашення (оплати) ними простроченої заборгованості, що виникла за кредитними договорами, укладеними з Банком, тощо, а також  вчиняти дії, спрямовані на стягнення заборгованості з Боржників Банку (на етапі виконання судових рішень).

Критерії відбору Учасників до участі в Конкурсі.

Учасник Конкурсного відбору має відповідати критеріям зазначеним в Вимогах АТ «Укрексімбанк» щодо акредитації, про відповідність яким Учасником Конкурсного відбору надаються документи за переліком, зазначеним в Примірному переліку документів.

Порядок подання пропозицій.

Учасник Конкурсного відбору подає Банку Конкурсну пропозицію, що складається з пакету документів щодо Учасника Конкурсного відбору відповідно до Примірного переліку документів.

Документи надаються до Банку виключно в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій).

Термін подачі документів до 9:30, 15.05.2024 року.

Контактна особа для підготовки Конкурсної пропозиції та подання її до Банку – Ємельянова Оксана Вікторівна (к. т. ((095)276-62-12), [email protected]).

У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо взаємодії (співпраці) з компанією, що надають послуги з повернення заборгованості, між Банком та такою компанією укладається Договір про співпрацю (за встановленою Банком формою).

Для забезпечення прозорості відбору компаній, що будуть надавати Банку послуги з повернення заборгованості, серед акредитованих компаній буде проведено процедуру закупівлі послуг з повернення проблемної заборгованості, з подальшим укладанням договорів про надання послуг та передачею реєстрів Боржників в роботу таких компаній.

Вимоги АТ «Укрексімбанк» щодо акредитації