Національний банк погодив Програму капіталізації/реструктуризації АТ «Укрексімбанк» за результатами оцінки його стійкості

22/11/2021

Правління Національного банку України своїм рішенням погодило програму реструктуризації, складену за результатами оцінки стійкості Укрексімбанку станом на 1 січня 2021 року, здійсненої згідно з вимогами Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2017 №141, з урахуванням запланованих заходів та фактичних подій, що відбулися в діяльності банку після цієї звітної дати.

За результатами стрес-тестування за несприятливим макроекономічним сценарієм необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) Укрексімбанку становив 39,1%, необхідний рівень нормативу достатності основного капіталу (Н3) – 37,6%, що потребувало складання Програми капіталізації/реструктуризації. Водночас заплановані заходи з покращення фінансового стану, фактичні події, що відбулися в його діяльності після 1 січня 2021 р. (дати оцінки стійкості), та неврахування ризику інвестування в державні цінні папери поліпшують значення розрахункових необхідних значень нормативів капіталу та зменшують їх до нормативного рівня. Зокрема, Н2 зменшився до 10%, Н3 – до 7%.

При розгляді програми було враховано, що протягом 2021 року Укрексімбанк значно покращив операційну ефективність, знизив вартість фондування, збільшивши чисту процентну маржу, та оптимізував структуру балансу, що, зокрема, відобразилось в збільшенні фінансового результату.

«Ми очікуємо, що амбіційні показники, закладені в Стратегію діяльності Укрексімбанку на 2021-2024, у першому звітному році після її прийняття будуть перевершені. За результатами виконання планів та з урахуванням ризиків змін зовнішнього середовища банк здійснюватиме необхідні корегування для подальшого забезпечення фінансової стійкості», – зазначив в.о. Голови Правління Укрексімбанку Сергій Єрмаков.