Конкурс з відбору (акредитації) незалежних експертів для підготовки звітів (висновків) для реалізації непрацюючих активів

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (далі - Банк) оголошує про проведення Конкурсу з відбору (акредитації) незалежних експертів для підготовки звітів (висновків) для реалізації непрацюючих активів, а саме:

  • проведення юридичної експертизи (у тому числі, здійснення аналізу правової позиції Банку щодо наявності правових підстав для продажу боргу/відступлення права вимоги за непрацюючим активом, а також аналізу підстав, які унеможливлюють / ускладнюють реалізацію непрацюючого активу (зокрема, наявність судових рішень, позовів, наявність арештів, заборон, обмежень тощо));
  • здійснення розрахунку та порівняльного аналізу можливих інструментів врегулювання заборгованості боржника/контрагента (проведення розрахунку ЧТВ очікуваних грошових потоків, зважених на вірогідність реалізації відповідного інструменту врегулювання);

та, на підставі проведеної роботи, надання висновку щодо рекомендованої мінімальної ціни продажу непрацюючого активу або діапазону мінімальних цін продажу непрацюючого активу.

Критерії відбору Учасників до участі в Конкурсі.

Учасник Конкурсного відбору має відповідати критеріям зазначеним в Вимогах Банку щодо акредитації (Розділ ІІ Вимог Банку щодо акредитації), про відповідність яким Учасником Конкурсного відбору надаються документи за переліком, зазначеним в Вимогах Банку щодо акредитації.

Порядок подання пропозицій.

Учасник Конкурсного відбору подає Банку Конкурсну пропозицію, що складається з пакету документів щодо Учасника Конкурсного відбору (відповідно до переліку, зазначеного в Розділі І Вимог Банку щодо акредитації).

Документи надаються Банку виключно в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій).

Термін подачі документів до 9:30, 18.10.2021 року.

Контактна особа для підготовки Конкурсної пропозиції та подання її Банку – Чередник Олександр Миколайович (к. т. (044) 247-38-49, OCherednyk@hq.eximb.com).

Вимоги АТ «Укрексімбанк» щодо акредитації