Оголошення про проведення конкурсу на посаду Керівника підрозділу внутрішнього аудиту АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(текст оголошення з урахуванням змін відповідно до рішення наглядової ради Банку від 26 березня 2020 року)

Відповідно до рішень Наглядової ради оголошується конкурсний відбір на посаду Керівника підрозділу внутрішнього аудиту АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду Керівника підрозділу внутрішнього аудиту АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі - Банк), місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Основні напрями діяльності Банку:

Метою діяльності Банку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій; кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови; зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що є експортоорієнтованими або проводять діяльність, пов'язану з виробництвом імпортозамінної продукції, а також отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонера шляхом:

 • залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних ресурсів та інвестицій;
 • отримання та надання кредитів від імені та за дорученням Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого державою згідно із законодавством органу, обслуговування відповідної частки державного зовнішнього боргу України за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, в рамках виконання Банком агентських функцій;
 • фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств; надання кредитно-фінансової підтримки суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з метою просування товарів вітчизняного виробництва на зарубіжні ринки;
 • здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, зокрема за рахунок бюджетних і позичкових коштів, коштів суб'єктів підприємницької діяльності, іноземних інвестицій та кредитів, супроводження інвестиційних проектів та контролю за раціональним використанням залучених ресурсів;
 • надання банківських послуг, здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринку, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності; співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими, неурядовими організаціями та кредитно-фінансовими установами іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України;
 • провадження інших видів діяльності та здійснення інших операцій відповідно до законодавства, ліцензій, дозволів, наданих Національним банком або іншими уповноваженими органами.

Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування за винятком функцій страхового посередника), здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринках, а також провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому законодавством.

 

Для участі у конкурсному відборі претендент надсилає на адресу електронної пошти:  liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com, наступні документи українською мовою та/або англійською мовою до 14:00 за київським часом 02 квітня 2020 року:

 • біографічну довідку (резюме), підписану претендентом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • мотиваційний лист, підписаний претендентом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • згоду на обробку персональних даних (форма додається);
 • лист у довільній формі, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або містить інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання;
 • рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

 

Сайт Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/

 

Претендент на посаду Керівника підрозділу внутрішнього аудиту повинен відповідати таким вимогам:

 • мати вищу освіту в сфері банківської справи, фінансів, економіки або математики (або еквівалент); наявність вищої освіти у сфері математики буде додатковою перевагою;
 • мати більше 6 років досвіду в сфері аудиторської діяльності в Україні; із яких не менше ніж 3 роки в банку(ах) на виконання вимог «Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України», затвердженого постановою НБУ №311 від 10 травня 2016 року;
 • мати знання методів, принципів оцінки ризиків та управлінський досвід в аудиті;
 • мати розуміння методології аудиту на основі ризику;
 • наявність професійної кваліфікації або перебування в процесі отримання професійної кваліфікації (Сертифікований бухгалтер, Сертифікований внутрішній аудитор або інші) буде додатковою перевагою;
 • мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року;
 • відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості;
 • вільно володіти українською мовою та/або російською мовою;
 • робочий рівень володіння англійською мовою буде додатковою перевагою.

 

Етапи та місце проведення конкурсу:

Дата

Етап

24/01 – 02/04

Подача документів претендентами на конкурс на адресу електронної пошти:  liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com

Дата після 02/04

 

Співбесіда фіналіста з Наглядовою радою Банку (особисто або skype-співбесіда).

За адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127

 

Претенденти, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати пакет документів компанії з добору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ “Телент Едвайзорс”) до 14:00 за київським часом 02 квітня 2020 року.

e-mail:  liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com

Телефон для довідок: +380 44 353 38 57

Контактна особа: Людмила Іванюк.