Оголошення про проведення конкурсу на посаду Керівника підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнсу) АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

Відповідно до рішень Наглядової ради оголошується конкурсний відбір на посаду Керівника підрозділу комплаєнсу АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду Керівника підрозділу комплаєнсу АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі -Банк), місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Основні напрями діяльності Банку:

Метою діяльності Банку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій; кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови; зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що є експортоорієнтованими або проводять діяльність, пов'язану з виробництвом імпортозамінної продукції, а також отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонера шляхом:

 • залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних ресурсів та інвестицій;
 • отримання та надання кредитів від імені та за дорученням Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого державою згідно із законодавством органу, обслуговування відповідної частки державного зовнішнього боргу України за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, в рамках виконання Банком агентських функцій;
 • фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств; надання кредитно-фінансової підтримки суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з метою просування товарів вітчизняного виробництва на зарубіжні ринки;
 • здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, зокрема за рахунок бюджетних і позичкових коштів, коштів суб'єктів підприємницької діяльності, іноземних інвестицій та кредитів, супроводження інвестиційних проектів та контролю за раціональним використанням залучених ресурсів;
 • надання банківських послуг, здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринку, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності; співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими, неурядовими організаціями та кредитно-фінансовими установами іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України;
 • провадження інших видів діяльності та здійснення інших операцій відповідно до законодавства, ліцензій, дозволів, наданих Національним банком або іншими уповноваженими органами.

Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування за винятком функцій страхового посередника), здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринках, а також провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому законодавством.

 

Для участі у конкурсному відборі претендент надсилає на адресу електронної пошти:  Julia.Diakivnych@odgersberndtson.com, наступні документи українською мовою та/або англійською мовою до 18:00 за київським часом 06 березня 2020 року:

 • біографічну довідку (резюме), підписану претендентом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • мотиваційний лист, підписаний претендентом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • згоду на обробку персональних даних (форма додається);
 • лист у довільній формі, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або містить інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання;
 • рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

 

Сайт Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/

 

Претендент на посаду Керівника підрозділу комплаєнсу повинен відповідати таким вимогам:

 • мати вищу освіту в сфері права, економіки або менеджменту (управління);
 • мати більше 8 років релеватного досвіду; із яких не менше 3 років досвіду в банківській системі в сфері контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або управління ризиками (у тому числі з питань фінансового моніторингу), внутрішнього аудиту, юридичного супроводження діяльності банку на виконання вимог «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах», затвердженого постановою НБУ №64 від 11 червня 2018 року;
 • мати знання міжнародних стандартів з дотримання норм (комплаєнсу);
 • мати розуміння концепцій та інструментів управління ризиками з комплаєнсу;
 • мати глибоке розуміння ключових законів та регуляторних актів щодо банківської діяльності;
 • мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року;
 • відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості;
 • вільно володіти українською мовою та/або російською мовою;
 • робочий рівень володіння англійською мовою буде додатковою перевагою.

 

Етапи та місце проведення конкурсу:

Дата

Етап

24/01 – 06/03

Подача документів претендентами на конкурс на адресу електронної пошти:  Julia.Diakivnych@odgersberndtson.com 

Дата після 10/03

 

Співбесіда фіналіста з Наглядовою радою Банку (особисто або skype-співбесіда).

За адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127

 

Претенденти, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати пакет документів компанії з добору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ “Телент Едвайзорс”) до 18:00 за київським часом 06 березня 2020 року.

e-mail: Julia.Diakivnych@odgersberndtson.com 

Телефон для довідок: +380 44 353 38 57

Контактна особа: Юлія Дяківнич.