Оголошення про проведення конкурсу на посаду Голови Правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

11/03/2024

Відповідно до рішення Наглядової ради, оголошується конкурсний відбір на посаду Голови Правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі – Банк).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК:

АТ «Укрексімбанк» - це український банк, 100% акцій якого належать державі, що відіграє важливу та унікальну роль у фінансовій системі України. Наразі Банк є третім найбільшим банком в Україні за розмірами активів. Історично орієнтований на експортно-імпортні операції, Укрексімбанк розвинув, з усіх українських банків, найбільшу міжнародну мережу банків-кореспондентів і надає широкий спектр спеціалізованих продуктів для підтримки розвитку експорту для своїх клієнтів.

Сьогодні Банк надає широкий спектр банківських послуг підприємствам державного та приватного секторів в таких галузях як ВПК, літакобудування, реалізація інфраструктурних проектів, енергетика тощо. Банк відіграє провідну роль у фінансовому забезпеченні трансформації країни, яка здійснюється шляхом реалізації стратегічних проектів і програм.

Банк є досвідченим та активним учасником міжнародних ринків капіталу. Завдяки своєму унікальному положенню у національній фінансовій системі, Банк є ключовим фінансовим агентом Уряду України та пріоритетним партнером міжнародних фінансових організацій в Україні.

Однією із головних функцій Банку є сприяння та обслуговування, від імені Уряду України, кредитних договорів, що підписані Урядом України та урядами інших держав. Банк виступає агентом Уряду України та обслуговує кредити від міжнародних фінансових установ у відповідності до умов зазначених договорів.

В умовах війни Укрексімбанк задовольняв першочергові потреби громад у сферах безпеки та оборони, забезпечення підтримки населення, ліквідації наслідків ракетних ударів, фінансує сучасні проєкти з реконструкції та модернізації. Банк, як найбільший корпоративно-інвестиційний банк України, також розпочав роботу з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення фінансування для відбудови постраждалих від російської агресії об’єктів інфраструктури та реалізував низку успішних проєктів із фінансування міст під час війни.

Будь ласка, перейдіть за посиланням (Consolidated annual management report), щоб отримати детальну інформацію про поточну бізнес-модель, стратегічні цілі та пріоритети Банку. А також на розділ сайту Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ

Претендент на посаду Голови Правління повинен відповідати таким загальним кваліфікаційним вимогам:

 • мати вищу освіту;
 • мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років (голова або член правління або ради директорів, керівник департаменту).
 • досвід роботи на керівних посадах в середніх та великих банках, орієнтованих на корпоративних клієнтів.

Перевагою буде принаймні десять років досвіду роботи із управління операціями на ринках корпоративного кредитування та ринках капіталу, проектного фінансування та експортного фінансування;

 • мати банківський досвід щонайменше у декількох наступних галузях, включаючи, але не обмежуючись: кредитування великих та/або середніх підприємств, фінансування інфраструктури, торгівлі, документарний транзакційний бізнес, внутрішній та міжнародний ринки капіталу, робота з проблемними кредитами, та казначейство;
 • мати професійні знання найкращих стандартів корпоративного урядування, зокрема принципи корпоративного управління для банків та принципи Організації економічного розвитку та співробітництва щодо корпоративного управління в підприємствах з державною власністю;
 • повинен мати досвід успішної співпраці з наглядовими радами та різноманітними спільнотами зацікавлених сторін.
 • бути професійно придатним в розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року, що передбачає, серед іншого, наявність сукупності знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов’язків Голови правління з урахуванням бізнес-плану та стратегії Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності Голови правління;
 • мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року;
 • відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості;
 • відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • вільно володіти українською мовою, володіння бізнес англійською мовою буде значною перевагою;
 • не повинен мати зв’язків (у тому числі бізнес-зав’язків та сімейних зав’язків) та працювати з фізичними та юридичними особами щодо яких застосовані санкції, з російською федерацією та республікою білорусь, а також фізичними та юридичними особами, пов’язаними з російською федерацією та республікою білорусь;
 • повинен мати українське громадянство та мати змогу отримати доступ та допуск до державної таємниці відповідно до законодавства.

Претендент на посаду Голови правління, що відповідатиме наступним вимогам до досвіду, рівня знань, рис характеру та лідерських компетенцій матиме перевагу :

 • Наявність додаткової освіти / ступеня у сфері з управління / бізнесу / адміністрування / банківської справи / економіки фінансів та інших, та/або професійну кваліфікацію/членство в професійних організаціях;
 • Підтверджений досвід розвитку бізнесу та досвід керування командами, що продемонстрували зростання комерційних та фінансових результатів при ефективному управлінні ризиками.
 • Претендент має бути високоорганізованою людиною, яка може діяти як на стратегічному, так і на тактичному рівні.
 • Претендент повинен бути динамічним, далекоглядним лідером. Впевненим у собі, але й при цьому з високим рівнем самоусвідомлення.
 • Претендент має бути здатний транслювати бачення на усіх рівнях команди та надихати на досягнення.
 • Претендент повинен демонструвати орієнтацію на результат та конкретні дії, мати вміння своєчасно приймати рішення. При цьому, як лідер змін, він повинен вміти слухати та поважати інших.
 • Претендент має бути людиною, що надає особистий приклад. Мати бездоганну репутацію, та бути чесною людиною, яку поважають інші та хочуть усьому наслідувати.
 • Претендент має продемонструвати навички міжособистісного спілкування та готовність діяти швидко, щоб згуртувати свою команду навколо спільного бачення зростання та розвитку компанії.
 • Претендент повинен мати чудові комунікативні навички, як усні, так і письмові, щоб керувати та мотивувати співробітників, працювати безпосередньо з ключовими клієнтами та представляти банксеред усіх груп зацікавлених сторін.

Претендент на посаду Голови правління повинен відповідати наступним характеристикам:

 • Керування інтересами зацікавлених сторін – має здатність передбачати і оцінювати різні потреби всіх сторін, що зацікавлені в результатах.
 • Управлінська ефективність - можливість будувати узгоджені прозорі системи управління; здатність ефективно керувати командою під тиском кризи, обмеженими ресурсами та зовнішньою негативною увагою Стратегічне бачення - широкий погляд на проблему, події, діяльність, здатність передбачати майбутнє значення та наслідки. Здатність формулювати стратегічні пріоритети та конкретні цілі, здатність вивести організацію на новий рівень та забезпечити компанії стратегічну перевагу та сталий розвиток
 • Доброчесність – демонструє високий рівень етики, прозорість, підзвітність та відданість дотриманню регуляторних вимог.
 • Залучення команди - створює клімат, у якому люди мотивовані робити все можливе, щоб допомогти організації досягти її цілей.
 • Управління конфліктами – ефективно керує конфліктними ситуаціями з мінімальними наслідками.
 • Управління змінами - успішна діяльність в умовах невизначеності, здатність ініціювати та керувати процесом змін, відповідаючи за результати змін. Мотивувати працівників ініціювати та впроваджувати зміни. Здатність ефективно долати скептицизм та відмови.
 • Гнучкий підхід - структурований, готовий до співпраці, адаптивний менеджер, який орієнтується в соціальному контексті, узгоджує виконання складних завдань та має адаптивний підхід і поведінку. .

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Дата

Етап

11.03.2024 – 01.04.2024

 • Подача документів претендентами на конкурс на адресу електронної пошти:  [email protected]  

02.04.2024 – 22.04.2024

 • Здійснення компанією з добору персоналу аналізу документів, та інтерв’ювання учасників конкурсу, що найбільше відповідають вимогам
 • Визначення переліку кандидатів до 5 учасників конкурсу, які допускаються до наступного етапу конкурсного відбору.

23.04.2024 – 29.04.2024

 • Проведення Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку спільно з компанією з підбору персоналу співбесід з кандидатами, допущеними до другого етапу конкурсу (особисто або онлайн -співбесіда).
 • Визначення Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку спільно з компанією з підбору персоналу максимум 2 кандидатів за результатами оцінки, які будуть рекомендовані до фінальної співбесіди з Наглядовою радою Банку.

30.04.2024 –  06.05.2024

 • Фінальний етап - співбесіди з Наглядовою радою Банку (особисто або онлайн-співбесіда).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Всі документи та інформація, отримані в процесі проведення конкурсу на посаду Голови Правління компанією ТОВ Телент Едвайзорс (Odgers Berndtson) від претендента на участь у конкурсі та відповідним претендентом, в тому числі факт подачі претендентом своєї кандидатури для участі в конкурсі, (далі – Конфіденційна інформація) є конфіденційними. Компанія ТОВ Телент Едвайзорс (Odgers Berndtson) приступає до обробки інформації, отриманої від претендента на участь в конкурсі на посаду Голови Правління, тільки після отримання сканованої копії підписаної згоди на обробку персональних даних за формою, що додається.

З метою визначення порядку обробки, а саме збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, поновлення, використання і поширення (в тому числі, розповсюдження, реалізації, передачі), Конфіденційної інформації та забезпечення збереження її конфіденційності, претендент, відібраний до участі в конкурсі на посаду Голови Правління, укладає з компанією ТОВ Телент Едвайзорс (Odgers Berndtson) договір про нерозголошення інформації за формою, що буде надана компанією ТОВ Телент Едвайзорс (Odgers Berndtson).

Також під час процесу відбору будуть запрошені  представники міжнародних організацй та посольств «Великої сімки» у якості незалежних спостерігачів (без права голосу).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ВІДБОРІ

Для участі у відборі претендент надсилає на адресу електронної пошти: [email protected] наступні документи українською мовою або англійською мовою до 18:00 за київським часом 1 квітня 2024 року:

Детальний перелік документів ви можете знайти за посиланням.

КОНТАКТИ ДЛЯ ДОВІДОК:

email:  [email protected]