Оголошення про проведення конкурсу на посаду Директора департаменту внутрішнього аудиту АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

Відповідно до рішення Наглядової ради оголошується конкурсний відбір на посаду Директора департаменту внутрішнього аудиту АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду Директора департаменту внутрішнього аудиту АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (керівника підрозділу внутрішнього аудиту) (надалі - Банк), місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Основні напрями діяльності Банку:

Метою діяльності Банку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій; кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови; зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що є експортоорієнтованими або проводять діяльність, пов'язану з виробництвом імпортозамінної продукції, а також отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонера.

Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування за винятком функцій страхового посередника), здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринках, а також провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому законодавством.

Для участі у конкурсному відборі претендент надсилає на адресу електронної пошти: liudmyla.khoptiana@odgersberndtson.com, наступні документи українською мовою та/або англійською мовою до 18:00 за київським часом 4 червня 2021 року:

 • біографічну довідку (резюме) із зазначенням посади, на яку претендує Претендент (українською та англійською мовами) (підписану претендентом кульковою ручкою (синє чорнило));
 • мотиваційний лист (українською та англійською мовами) (підписану претендентом кульковою ручкою (синє чорнило));
 • згоду на обробку персональних даних (посилання на форму нижче);

Посилання на форму.

 • лист у довільній формі, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або містить інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання;
 • рекомендації та інші документи на розсуд Претендента.

Сайт Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/

Претендент на посаду Директора департаменту внутрішнього аудиту повинен відповідати таким вимогам:

 • мати вищу освіту в сфері банківської справи, фінансів, економіки або математики (або еквівалент); наявність вищої освіти у сфері математики буде додатковою перевагою;
 • мати більше 6 років досвіду в сфері аудиторської діяльності в Україні; із яких не менше ніж 3 роки в банку(ах) на виконання вимог «Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України», затвердженого постановою НБУ №311 від 10 травня 2016 року;
 • мати знання методів, принципів оцінки ризиків та управлінський досвід в аудиті;
 • мати розуміння та досвід практичного застосування методології аудиту на основі ризиків;
 • наявність професійної кваліфікації або перебування в процесі отримання професійної кваліфікації (Сертифікований бухгалтер, Сертифікований внутрішній аудитор або інші) буде додатковою перевагою;
 • мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року;
 • відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості;
 • вільно володіти українською мовою та/або російською мовою;
 • робочий рівень володіння англійською мовою буде додатковою перевагою.

 

Етапи та місце проведення конкурсу:

Дата

Етап

20/05 – 04/06

Подача документів претендентами на конкурс на адресу електронної пошти:  liudmyla.khoptiana@odgersberndtson.com

 Дата після 14/06

 

Співбесіда фіналіста з Наглядовою радою Банку (особисто або zoom-співбесіда).

За адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127

 

Претенденти, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати пакет документів компанії з добору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ “Телент Едвайзорс”) до 18:00 за київським часом 4 червня 2021 року.

e-mail:  liudmyla.khoptiana@odgersberndtson.com

Телефон для довідок: +380 44 353 38 57

Контактна особа: Людмила Хоптяна.