Оголошення про проведення конкурсу на посаду члена Правління з управління ризиками АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

29/03/2024

Відповідно до рішення Наглядової ради, оголошується конкурсний відбір на посаду члена Правління з управління ризиками (CRO) АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі – Банк).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК:

АТ «Укрексімбанк» - це український банк, 100% акцій якого належать державі, що відіграє важливу та унікальну роль у фінансовій системі України. Наразі Банк є третім найбільшим банком в Україні за розмірами активів. Історично орієнтований на експортно-імпортні операції, Укрексімбанк розвинув, з усіх українських банків, найбільшу міжнародну мережу банків-кореспондентів і надає широкий спектр спеціалізованих продуктів для підтримки розвитку експорту для своїх клієнтів.

Сьогодні Банк надає широкий спектр банківських послуг підприємствам державного та приватного секторів в таких галузях як ВПК, літакобудування, реалізація інфраструктурних проектів, енергетика тощо. Банк відіграє провідну роль у фінансовому забезпеченні трансформації країни, яка здійснюється шляхом реалізації стратегічних проектів і програм.

Банк є досвідченим та активним учасником міжнародних ринків капіталу. Завдяки своєму унікальному положенню у національній фінансовій системі, Банк є ключовим фінансовим агентом Уряду України та пріоритетним партнером міжнародних фінансових організацій в Україні.

Однією із головних функцій Банку є сприяння та обслуговування, від імені Уряду України, кредитних договорів, що підписані Урядом України та урядами інших держав. Банк виступає агентом Уряду України та обслуговує кредити від міжнародних фінансових установ у відповідності до умов зазначених договорів.

В умовах війни Укрексімбанк задовольняв першочергові потреби громад у сферах безпеки та оборони, забезпечення підтримки населення, ліквідації наслідків ракетних ударів, фінансує сучасні проєкти з реконструкції та модернізації. Банк, як найбільший корпоративно-інвестиційний банк України, також розпочав роботу з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення фінансування для відбудови постраждалих від російської агресії об’єктів інфраструктури та реалізував низку успішних проєктів із фінансування міст під час війни.

Будь ласка, перейдіть за посиланням (Consolidated annual management report), щоб отримати детальну інформацію про поточну бізнес-модель, стратегічні цілі та пріоритети Банку. А також на розділ сайту Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ

Претендент на посаду члена Правління з управління ризиками (CRO) повинен відповідати таким загальним кваліфікаційним вимогам:

 • мати ступінь магістра в області бухгалтерського обліку, ділового фінансів, економіки, математики, управління ризиками або іншій релевантній сфері; Наявність сертифікатів в сфері управління ризиками (FRM, PRM, тощо) буде перевагою; бізнес-ступінь або MBA є перевагою;
 • мати щонайменше 10 років практичного досвіду роботи в банківській сфері, в тому числі мінімум 5 років на керівній посаді у ризик-менеджменті;
 • досвід роботи на еквівалентній посаді є бажаним;
 • мати досвід розробки та впровадження політик, процедур та методологій управління ризиками; мати знання міжнародних та національних регуляторних вимог, які стосуються управління ризиками в банківській сфері;
 • мати практичні навички проведення комплексного аналізу ризиків, розробки моделей оцінки ризиків та стратегій з їхнього управління;
 • мати продемонстрований досвід операційної трансформації за допомогою інновацій; мати глибокі знання банківських операцій; мати досвід керівництва складними, масштабними ініціативами змін;
 • володіння діловою англійською мовою буде значною перевагою;
 • бути професійно придатним в розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року;
 • мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року;
 • відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості;
 • відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.
 • не повинен мати зв’язків (у тому числі бізнес-зав’язків та сімейних зав’язків) та працювати з фізичними та юридичними особами щодо яких застосовані санкції, з російською федерацією та республікою білорусь, а також фізичними та юридичними особами, пов’язаними з російською федерацією та республікою білорусь;
 • можуть мати будь-яке громадянство (крім російської федерації та республіки білорусь), але мають бути готовими переїхати на постійне місце проживання в Україну на час роботи.

Претендент на посаду члена Правління з управління ризиками (CRO) повинен володіти такими навичками:

 • мати відмінні навички вирішення проблем;
 • сильні аналітичні навички та навички контролю ризиків;
 • здатність будувати довіру з іншими через дотримання найвищих етичних і професійних стандартів;
 • мати високу здатність ефективно організовувати, делегувати відповідальність та вирішувати проблеми;
 • мати відмінні навички комунікації з усіма зацікавленими сторонами, включаючи Наглядову раду, Правління та працівників;
 • доброчесність – демонстрація високого рівня етики, прозорість, підзвітність та відданість дотриманню регуляторних вимог;
 • мати вміння досягати консенсусу та будувати відносини між зацікавленими сторонами, керівництвом, партнерами та працівниками. Підтверджені навички ведення переговорів.
 • мати гнучке та адаптивне мислення, щоб пропонувати індивідуальні рішення в кожному конкретному випадку;
 • мати стійкість і толерантність до стресу, здатність працювати під тиском і працювати на практиці.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Дата

Етап

29.03.2024 – 26.04.2024

 • Подача документів претендентами на конкурс на адресу електронної пошти: [email protected]     

27.04.2024 – 31.05.2024

 • Здійснення компанією з добору персоналу аналізу документів, та інтерв’ювання учасників конкурсу, що найбільше відповідають вимогам
 • Визначення переліку кандидатів до 5 учасників конкурсу, які допускаються до наступного етапу конкурсного відбору.

01.06.2024 – 21.06.2024

 • Проведення Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку спільно з компанією з підбору персоналу співбесід з кандидатами, допущеними до другого етапу конкурсу (особисто або онлайн -співбесіда).
 • Визначення Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку спільно з компанією з підбору персоналу максимум 2 кандидатів за результатами оцінки, які будуть рекомендовані до фінальної співбесіди з Наглядовою радою Банку.

22.06.2024 –  05.07.2024

 • Фінальний етап - співбесіди з Наглядовою радою Банку (особисто або онлайн-співбесіда).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Всі документи та інформація, отримані в процесі проведення конкурсу на посаду члена Правління з управління ризиками (CRO) компанією ТОВ «УОРД ХАУЕЛ УКРАЇНА» (Ward Howell) від претендента на участь у конкурсі та відповідним претендентом, в тому числі факт подачі претендентом своєї кандидатури для участі в конкурсі, (далі – Конфіденційна інформація) є конфіденційними. Компанія ТОВ «УОРД ХАУЕЛ УКРАЇНА» (Ward Howell) приступає до обробки інформації, отриманої від претендента на участь в конкурсі на посаду члена Правління з управління ризиками (CRO), тільки після отримання сканованої копії підписаної згоди на обробку персональних даних за формою, що додається.

З метою визначення порядку обробки, а саме збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, поновлення, використання і поширення (в тому числі, розповсюдження, реалізації, передачі), Конфіденційної інформації та забезпечення збереження її конфіденційності, претендент, відібраний до участі в конкурсі на посаду члена Правління з управління ризиками (CRO), укладає з компанією ТОВ «УОРД ХАУЕЛ УКРАЇНА» (Ward Howell) договір про нерозголошення інформації за формою, що буде надана компанією ТОВ «УОРД ХАУЕЛ УКРАЇНА» (Ward Howell).

Також під час процесу відбору будуть запрошені  представники міжнародних організацій та посольств «Великої сімки» у якості незалежних спостерігачів (без права голосу).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ВІДБОРІ

Для участі у відборі претендент надсилає на адресу електронної пошти: [email protected] документи українською мовою або англійською мовою до 18:00 за київським часом 26 квітня 2024 року, перелік яких ви можете знайти за посиланням.

КОНТАКТИ ДЛЯ ДОВІДОК:

email: [email protected]