Оголошення про проведення конкурсу на посаду Члена Правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

Відповідно до рішення Наглядової ради оголошується конкурсний відбір на посаду Члена Правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (відповідального за напрямки середнього бізнесу, муніципалітетів та комунального сектору; роздрібного бізнесу; цифрового банкінгу; мережі філій та відділень банку; лізингового бізнесу банківської групи) (надалі – Член Правління).

Оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду Члена Правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі - Банк), місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Основні напрями діяльності Банку:

Метою діяльності Банку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій; кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови; зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що є експортоорієнтованими або проводять діяльність, пов'язану з виробництвом імпортозамінної продукції, а також отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонера.

Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування за винятком функцій страхового посередника), здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринках, а також провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому законодавством.

Для участі у конкурсному відборі претендент надсилає на адресу електронної пошти: svetlana.strelkovskaya@odgersberndtson.com, наступні документи українською мовою та/або англійською мовою до 18:00 за київським часом 4 червня 2021 року:

 • заяву на участь в Конкурсі (підписану претендентом кульковою ручкою (синє чорнило));;
 • належним чином засвідчену копію документа, що посвідчує особу (підписану претендентом кульковою ручкою (синє чорнило));
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами) (підписану претендентом кульковою ручкою (синє чорнило));
 • мотиваційний лист (українською та англійською мовами) (підписаний претендентом кульковою ручкою (синє чорнило));
 • згоду на обробку персональних даних (посилання на форму нижче);

Посилання на форму.

 • лист у довільній формі, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або містить інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання;
 • рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

 

Сайт Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/

 

Претендент на посаду Члена Правління повинен відповідати таким вимогам:

 • мати вищу освіту;
 • мати стаж роботи в банківській системі не менше 10 років за напрямом малого, середнього бізнесу, стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років;
 • мати практичні знання та досвід роботи в (та досвід організації роботи) напряму середнього бізнесу, муніципалітетів та комунального сектору, роздрібного бізнесу, цифрового банкінгу, лізингових операцій;
 • мати глибокі знання продуктів та послуг для клієнтів середнього бізнесу, муніципалітетів та комунального сектору, роздрібного бізнесу, цифрового банкінгу, лізингу;
 • мати успішний досвід у продажах та обслуговування клієнтів, побудові клієнтських відносин, розвитку бізнесу, а також досягнення результатів в банківському секторі середнього та роздрібного бізнесу;
 • мати підтверджений досвід роботи з органами місцевого самоврядування;
 • мати досвід в реалізації державних програм підтримки підприємств малого та середнього бізнесу.
 • мати досвід в організації роботи регіональної мережі Банку та управління мережею Банку;
 • мати досвід в організації роботи контакт-центру;
 • мати чітке розуміння відповідних нормативних вимог;
 • відсутність конфлікту інтересів;
 • відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості;
 • вільно володіти українською мовою та/або російською мовою;
 • робочий рівень володіння англійською мовою буде додатковою перевагою.

 

Етапи та місце проведення конкурсу:

Дата

Етап

20/0504/06

Подача документів претендентами на конкурс на адресу електронної пошти:  svetlana.strelkovskaya@odgersberndtson.com

 Дата після  14/06

 

Співбесіда фіналіста з Наглядовою радою Банку (особисто або zoom-співбесіда).

За адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127

 

Претенденти, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати пакет документів компанії з добору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ “Телент Едвайзорс”) до 18:00 за київським часом 4 червня 2021 року.

e-mail:  svetlana.strelkovskaya@odgersberndtson.com

Телефон для довідок: +380 68 887 37 70.

Контактна особа: Світлана Стрелковська.