АТ «Укрексімбанк» оголошує конкурс із зовнішньої оцінки якості роботи внутрішнього аудиту Банку

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (далі – Банк) оголошує конкурс з відбору кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів), який може бути призначений для надання послуг з зовнішньої оцінки якості роботи внутрішнього аудиту Банку згідно з вимогами Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту, за період з 2017 по 2019 роки (далі – Конкурс).

 

Реквізити банку

Найменування:

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

Поштова адреса:

Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

Телефон:

0-800-50-44-50

Електронна пошта:

bank@eximb.com

Фінансова звітність та інша публічна інформація Банку доступна на веб-сайті Банку у мережі Інтернет (https://www.eximb.com) у розділі «Про банк».

Додаткова інформація про діяльність Банку може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

 

Умови та порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться відповідно до вимог нормативних документів Національного банку України.

Дата оголошення конкурсу:

12 листопада 2019 року.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій з підтвердними документами:

до 16:00, 22 листопада 2019 року

Кваліфікований незалежний експерт (група експертів) для участі у Конкурсі має повністю відповідати критеріям відбору.

Основне завдання з надання послуг із зовнішньої оцінки якості роботи внутрішнього аудиту Банку визначається на підставі Запиту на пропозиції (Додаток 1) та включає а) повну незалежну зовнішню оцінку якості, b) огляд існуючих внутрішніх процесів, с) оцінку зрілості функції внутрішнього аудиту та d) розробку системи коригувальних дій. Оцінка проводиться окремо стосовно двох періодів: перший починається з 2017 року до липня 2019 року, а другий починається з липня 2019 року до кінця 2019 року.

Додатково до основного завдання надається оцінка якості функціонування внутрішнього аудиту під час певних перевірок внутрішнього аудиту, кількість яких не перевищує 12 перевірок, та які встановлені Замовником (додаток 2), процесу корпоративного кредитування та процесу управління корпоративними ризиками, яка повинна бути виконана як окремий звіт.

Строк надання послуг: початок надання послуг – не пізніше, ніж через 7 днів після підписання з Банком договору про надання послуг. Звіти кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) (далі – Звіти) за договором надання послуг мають бути надані Банку у строк до 31 січня 2020 року.

Порядок оплати за договором надання послуг: авансовий платіж у розмірі 10% від вартості послуг – після укладення договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виставлення рахунка; авансовий платіж у розмірі 30% від вартості послуг – після початку проведення процедур попереднього аудиту протягом 10 (десяти) робочих днів з дати виставлення рахунка; остаточний розрахунок у розмірі 60% від вартості послуг – після надання Звіту та підписання сторонами договору Акту здачі-приймання послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виставлення рахунку.

 

Порядок подання пропозицій

Конкурсні пропозиції подаються претендентами шляхом надсилання на електронну пошту Банку, зазначену у цьому інформаційному оголошенні про проведення конкурсу, або особисто на паперових носіях – уповноваженій особі Комітету з аудиту, зазначеній в цьому оголошенні. Разом з конкурсною пропозицією надаються підтвердні документи, які визначаються цим інформаційним оголошенням. Конкурсні пропозиції подаються до закінчення кінцевого строку подання конкурсних пропозицій.

Всі документи конкурсної пропозиції від претендента мають бути складені українською мовою (чи перекладені на українську мову) та, якщо вимагається тендерною документацією, англійською мовою, подаватись за підписом уповноваженої особи кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів). Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірили копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності).

Конкурсні пропозиції, отримані Банком після закінчення встановленого строку їх подання не розглядаються та повертаються претендентам.

Конкурсні пропозиції подаються із зазначенням цінової пропозиції.

Уповноважена особа Комітету з аудиту:

Гонтарук Марта Борисівна

Контактні дані:

(044) 247 80 00

Електронна адреса для подання пропозицій:

MHontaruk@hq.eximb.com

Поштова адреса для подання пропозицій:

03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127

 

Критерії відбору

Критеріями відбору кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) є:

 1. Відповідність кваліфікації та компетентності кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) вимогам Міжнародним основам професійної практики внутрішнього аудиту (IPPF), наявність у оцінювача або як мінімум одного з членів групи оцінювачів (бажано – керівника) професійного сертифікату внутрішнього аудитора (CIA);
 2. Наявність у кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) не менше трьох професійних сертифікатів в галузях, суміжних із внутрішнім аудитом (ACCA, CFE, CISA, CISM, тощо);
 3. Відсутність у кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) загроз незалежності під час надання послуг;
 4. Відсутність реального та потенційного конфлікту інтересів у кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) під час надання послуг;
 5. Наявність досвіду в проведенні незалежних оцінок функції внутрішнього аудиту у системно важливих банках України або в банках іноземних банківських груп (згідно з класифікацією НБУ) протягом останніх трьох років;
 6. Наявність у кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) керівника або членів групи документально підтвердженого досвіду роботи, пов’язаного з функціями внутрішнього аудиту, управління ризиками чи внутрішнього контролю в банках України.
 7. Належність кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) до визнаної міжнародної компанії, яка здійснює аудиторські, консалтингові або оціночні послуги.

Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:

 1. Заява про участь у Конкурсі;
 2. Основні відомості про кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 3. Підтвердження наявності сертифікатів СІА (із зазначенням термінів їх дії) та інших сертифікатів із суміжних галузей (ACCA, CFE, CISA, CISM, тощо);
 4. Підтвердження професійного розвитку незалежного оцінщика, перелік CPD units (Continuing Professional Development) за останні три роки;
 5. Відомості про осіб, які будуть проводити зовнішню оцінку, щодо наявності у них досвіду не менше трьох років нещодавньої роботи у внутрішньому аудиті або досвід пов’язаної консультаційної діяльності на керівному рівні;
 6. Відомості, які документально підтверджують наявність у кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) досвіду роботи, пов’язаного з функціями внутрішнього аудиту, управління ризиками чи внутрішнього контролю в банках України;
 7. Заяву щодо відповідності кваліфікованого незалежного експерту (групи експертів)вимогам Стандарту внутрішнього аудиту 1312 «Зовнішні оцінки», його тлумаченню та практичним рекомендаціям щодо цього стандарту;
 8. Перелік банків в яких кваліфікованим незалежним експертом (групою експертів) проводилися незалежні оцінки функції внутрішнього аудиту за останні три роки;
 9. Заяву про відсутність реального чи потенційного конфлікту інтересів з АТ «Укрексімбанк» та підтвердження відсутності загроз незалежності під час надання послуг.

Переможець серед кваліфікованих незалежних оцінщиків, які повністю відповідають критеріям відбору, обирається за найкращою ціновою пропозицією.

Про результати Конкурсу повідомляються всі учасники, що приймали участь в конкурсі, електронною поштою протягом п’яти робочих днів після проведення Конкурсу.