Укрексімбанк
АТ «Укрексімбанк»
Контакт-центр: 0-800-50-44-50

© 2003-2019 АТ «Укрексімбанк»

Українська
Малому та середньому бізнесу


Депозити
Кредити
Послуги

Приватним клієнтам
Корпоративному бізнесу

Все про кредити малому бізнесу

Головна » Малому та середньому бізнесу » Кредити » Все про кредити малому бізнесу


Кредит надається суб’єктам господарської діяльності:
 • юридичним особам приватної форми власності;
 • фізичним особам – підприємцям (резидентам України, які досягли віку 23 роки, мають відмітку про прописку/реєстрацію),

за умови, що дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) клієнта/групи за підсумками минулого звітного року не перевищує 150 млн. грн. (включно).

При зверненні потенційного позичальника сегменту малого та середнього бізнесу до установи Банку, необхідно надати такі документи для розгляду питання щодо надання кредиту:

 • 1. Анкета-заява на одержання кредиту встановленої форми
 • 2. Фінансова інформація Позичальника/Поручителя за минулий та поточний роки на кожну звітну дату (з урахуванням фактичного періоду проведення господарської діяльності).

Після надання клієнтом анкети-заяви та копій фінансової звітності Банк протягом одного робочого дня приймає попереднє рішення щодо кредитування.

Після прийняття попереднього позитивного рішення щодо кредитування позичальник сегменту малого та середнього бізнесу надає в Банк такі документи:

Загальний перелік документів для оформлення кредиту Позичальнику

Страхування об'єкта кредитування:

Діючі процентні ставки по кредитах на дату

Комісійна винагорода – комісія за управління кредитом, комісія за зобов'язання щодо надання кредиту/невідновлюваної кредитної лінії, комісія за зміну умов кредитного договору/Генеральної угоди, а саме:

 • Комісія за управління кредитом:
  • для кредитів, невідновлюваних кредитних ліній, відновлюваних кредитних ліній – 0,1% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії (згідно з кредитним договором) щомісяця;
  або
  • для кредитів, наданих під заставу майнових прав на кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в АТ «Укрексімбанк», – щомісячно 0,02% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії.
 • Інші комісії в залежності від програми кредитування позичальників МСБ.

Періодичність сплати процентів та комісійних платежів - щомісячно, з 1 по 7 число місяця, наступного за звітним (у січні та травні - до 15 числа).

Погашення кредиту - щомісячно (можливі ануїтетні платежі)/щоквартально, як правило, рівними сумами у межах кожного року кредитування.Посилання

Перелік документів для оформлення кредиту юридичній особі (у форматі .pdf)Перелік документів для оформлення кредиту юридичній особі (у форматі .pdf) (144 Кб)

Перелік документів для оформлення кредиту фізичній особі-підприємцю (у форматі .pdf)Перелік документів для оформлення кредиту фізичній особі-підприємцю (у форматі .pdf) (126 Кб)

Анкета-заява на одержання кредиту для юридичних осібАнкета-заява на одержання кредиту для юридичних осіб (39 Кб)

Анкета-заява на одержання кредиту для фізичних осіб-підприємцівАнкета-заява на одержання кредиту для фізичних осіб-підприємців (617 Кб)

Перелік страхових ризиків, від яких має бути застраховане майно, що надається у заставу/іпотеку банкуПерелік страхових ризиків, від яких має бути застраховане майно, що надається у заставу/іпотеку банку (149 Кб)

Додаткова інформація

0-800-50-44-50, 0-44-247-38-38

E-mail: