Бонуси до процентних ставок за депозитами фізичних осіб

Діють з 06.07.2021

% річних
Бонус 1
Розмір процентної ставки збільшується для вкладів, сума яких складає

строк вкладу 46 - 92 дні 93 - 183 дні 184-3650 днів
Валюта Мінімальна сума вкладу «Класичний строковий», «Класичний»
  «Прибутковий строковий»
    «Накопичувальний строковий», «Зручний»
гривня від 1 000 000 до 2 999 999.99 0,50% 0,50% 0,50%
гривня від 3 000 000 0,70% 0,70% 0,70%
долари США від 100 000 до 199 999.99 0,00% 0,10% 0,10%
долари США від 200 000 0,00% 0,20% 0,20%

 

% річних
Бонус 2 Розмір процентної ставки збільшується при переукладанні/пролонгації договорів банківських вкладів на новий термін, а також при встановленні чергової процентної ставки на наступний період за договорами зі строком залучення вкладів від 368 до 3650 днів, та при первинному розміщенні вкладу пенсіонером, який отримує пенсію через АТ «Укрексімбанк», або військовим пенсіонером, моряком, держателем міжнародної платіжної картки Visa Infinite та MasterCard World Elite, емітованих АТ «Укрексімбанк», або клієнтом-працівником підприємства, на якому АТ «Укрексімбанк» реалізовано зарплатний проект
(для вкладів «Класичний строковий», «Прибутковий строковий», «Накопичувальний строковий» та «Класичний») Валюта 93 - 3650 днів

гривня

0,20%

долари США

0,10%

 

% річних
Бонус 3 Розмір процентної ставки збільшується при розміщенні/переукладанні вкладу, для обслуговування якого використовується картковий рахунок з видачею міжнародної платіжної картки
(для вкладів «Прибутковий строковий» та «Ощадний») Валюта 93 - 3650 днів

гривня

0,20%

долари США

0,10%

Всі вищезазначені бонуси сумуються між собою

% річних
Банківський вклад на вимогу 0,01%