Архів редакцій умов Генерального договору про надання інвестиційних послуг

Публічна пропозиція (оферта) та заява про приєднання

У зв’язку з набранням чинності з 01.07.2021 р. Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.11.2020 №640 та №641:

Публічна пропозиція (оферта) на укладення з фізичними особами генерального договору про надання інвестиційних послуг на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі – генеральний договір)

Довідково:
-    підтвердження про підписання кваліфікованим електронним підписом генерального договору
-    підтвердження про скріплення кваліфікованою електронною печаткою генерального договору

Заява про приєднання до умов генерального договору в цілому:

-    для фізичних осіб

період дії: з 02.07.2021 по 31.12.2021