Добровільне декларування

Спеціальні рахунки для одноразового добровільного декларування

Спеціальний рахунок – поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який відкривається банком фізичній особі (Декларанту) в національній та іноземних валютах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування шляхом зарахування грошових коштів у готівковій формі в національній та іноземних валютах.

Декларанти – фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України є чи були платниками податків.

Не можуть бути Декларантами:

 • особи, які станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування;
 • особи, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції;
 • особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Загальні умови відкриття Спеціального рахунку

 1. Банк відкриває Спеціальний рахунок у національній/ іноземній валютах після надання Декларантом всіх необхідних документів, передбачених для відкриття поточних рахунків згідно вимог чинного законодавства України, а також необхідних для проведення ідентифікації, верифікації та вивчення Декларанта відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного Банку України (паспорт або документ, що його заміняє та документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків) та документів/інформації для встановлення джерел походження готівкових коштів* (виписка/довідка уповноваженого банку України про суму зарахованої із-за кордону заробітної плати/інших доходів; виписка/довідка уповноваженого банку України про суму зарахованого на рахунок фізичної особи доходу від ведення підприємницької діяльності; інші документи**);
 2. Декларант додатково до документів для відкриття Спеціального рахунку подає Анкету та Заяву;
 3. Декларант несе відповідальність за інформацію, яку надає Банку;
 4. Банк та Декларант укладають договірні відносини та підписують Заяву про відкриття спеціального рахунку декларування;
 5. Декларант вносить готівкові кошти (сума не обмежується) на Спеціальний рахунок та отримує Довідку про відкриття поточного рахунку та наявному залишку;
 6. Для повернення грошових коштів Декларант має право:
 • перерахувати кошти на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в АТ «Укрексімбанк»/ іншому банку України
 • зняти грошові кошти та закрити Спеціальний рахунок
 • змінити режим Спеціального рахунку на поточний рахунок

* Документи/інформація для встановлення джерел походження готівкових коштів надаються Декларантом до моменту відкриття Спеціального рахунку за бажанням

** Даний перелік документів є неостаточним та може бути доповнений/змінений в залежності від наданих документів

Період декларування – з 01 вересня 2021 року по 01 березня 2023 року

Тарифи за спеціальними рахунками

 

Назва Розмір тарифу

Відкриття рахунку

250 грн.

Перекази коштів в національній валюті з поточних рахунків у межах України (в електронному вигляді):

 

 

 • у сумі до 10 000,00 грн.
 • 5 грн.
 • у сумі від 10 000,01 грн. до 50 000,00 грн.
 • 10 грн.
 • у сумі від 50 000,01 грн.
 • 15 грн.

Перекази коштів в національній/ іноземній валюті з поточних рахунків у межах Банку (в електронному вигляд)

Не тарифікується

Перекази коштів в іноземній валюті з поточних рахунків за межі України та в межах України (через рахунки типу Ностро)

 • 0,5%, min - 25 EUR, max - 150 EUR
 • 0,5%, min - 25 USD, max - 150 USD

Перекази коштів в іноземній валюті з поточних рахунків в межах Україні (на рахунки типу Лоро)

50 USD

Видача готівки у національній валюті з поточних рахунків

1,2%, min - 25 грн.

Видача готівки в іноземній валюті з поточних рахунків

1%, min 100 грн.

Довідка про відкриття Спеціального рахунку та залишок коштів на ньому

200 грн.

 

Більше інформації про добровільне декларування на сайті ДПС (посилання) та МФУ (посилання)