Розвиток фермерських господарств

Часткова компенсація згідно з Урядовою програмою* підтримки розвитку фермерських господарств

Категорія одержувачів: фермерські господарства з виручкою від реалізації продукції до 20 млн грн за рік; cільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та дорадчі служби.

1. Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння cільськогосподарських рослин вітчизняної селекції (80% вартості насіння, але не більше 80 тис. грн на одне господарство)

Для отримання компенсації одержувачу необхідно:

КРОК 1.  Обрати відповідне насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції у суб’єктів насінництва, зазначених у Державному реєстрі суб'єктів насінництва та розсадництва**.

КРОК 2Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанк» (якщо господарство ще не має такого рахунку).

КРОК 3.  Здійснити оплату за обране насіння з цього рахунку.

КРОК 4.  Подати до філії чи відділення АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати необхідні документи ***.

КРОК 5.  Отримати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк».

2. Часткова компенсація витрат, пов’язаних із наданням сільськогосподарських дорадчих послуг

(90% вартості, але не більше ніж 10 тис. грн на одного одержувача)

Для отримання компенсації одержувачу необхідно:

КРОК 1.  Надати послуги згідно з договором про надання дорадчих послуг та оформити акт про надання таких послуг.

КРОК 2.  Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанк» (якщо одержувач ще не має такого рахунку).

КРОК 3.  Подати до філії чи відділення АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати відповідні документи***.

КРОК 4.  Отримати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк».

3. Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (15%*+25%**** від вартості без ПДВ)

 Для отримання компенсації одержувачу необхідно:

КРОК 1.  Обрати техніку чи обладнання відповідно до затвердженого Переліку*****.

КРОК 2.  Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанку» (якщо господарство ще не має такого рахунку).

КРОК 3.  Здійснити оплату за обрану техніку чи обладнання  з цього рахунку.

КРОК 4.  Подати до філії чи відділення АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати відповідні документи ***.

КРОК 5.  Отримати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк».

4. Часткова компенсація розміру процентної стави за кредитом, отриманим у гривні

                          Особливі умови:

  • компенсація надається одержувачам за нараховані і сплачені проценти за кредитами (непоновлювальними) у розмірі 1.5 облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування процентів, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 п.п.;
  • одержувач може скористатися компенсацією розміру процентної ставки лише за одним короткостроковим та/або одним середньостроковим кредитом.

                      Види кредитів, за якими здійснюється часткова компенсація розміру процентної ставки:

  • кредит для покриття виробничих витрат строком до 1-го року та обсягом до 500 тис. грн;
  • кредит для придбання основних засобів сільгоспвиробництва на здійснення витрат пов’язаних із будівництвом та реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення строком до 3-х років обсягом до 9 млн гривень.

Для отримання компенсації одержувачу необхідно:

КРОК 1.  Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанк» (якщо господарство ще не має такого рахунку) та отримати в АТ «Укрексімбанк» відповідний кредит.

КРОК 2.  Подати до АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати необхідні документи***.

КРОК 3.  Отримувати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк», протягом строку дії відповідного кредитного договору.


* Урядова програма підтримки розвитку фермерських господарств згідно із затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р. № 106 «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» зі змінами та доповненнями

** реєстр розміщений на офіційному сайті Мінагрополітики www.minagro.gov.ua

*** перелік необхідних документів та форма заявки розміщені на офіційному сайті Мінагрополітики www.minagro.gov.ua

**** Урядова програма підтримки АПК згідно із затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017р. №130 «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників» зі змінами та доповненнями

***** перелік  вітчизняної техніки та обладнання для АПК, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики  www.minagro.gov.ua