Розвиток фермерських господарств

Часткова компенсація для підтримки фермерських господарств (Постанова КМУ №106 від 07.02.2018 р.)

Кошти спрямовуються на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств в рамках Урядової програми підтримки АПК* за напрямками:

1. Часткова компенсація витрат фермерським господарствам**, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених) (90% вартості, але не більше ніж 10 тис. грн. на одного одержувача).

Категорія одержувачів: фермерські господарства (крім новостворених), що пов’язані з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами за напрямами зоотехнія, ветеринарія, агрономія, оподаткування в сільському господарстві, бухгалтерський облік в сільському господарстві, управлінський облік, органічне виробництво, залучення фінансово-кредитних ресурсів, впровадження систем безпечності під час виробництва харчових продуктів і кормів для тварин, екологічне управління та зовнішньоекономічна діяльність.

Для отримання компенсації одержувачу необхідно:

Крок 1. Отримати послуги згідно з договором про надання дорадчих послуг та оформити відповідний акт про надання таких послуг.

Крок 2. Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанк» (якщо одержувач ще не має такого рахунку).

Крок 3. Подати до філії чи відділення АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати відповідні документи.

Крок 4. Отримати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк».

2. Фінансова підтримка новостворених фермерських господарств*** для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг (надається один раз у розмірі, що не перевищує 36 тис. грн.).

Категорія одержувачів: новостворені фермерські господарства у період їх становлення (перші три роки після створення) отримувачі сільськогосподарських дорадчих послуг за напрямами зоотехнія, ветеринарія, агрономія, оподаткування в сільському господарстві, бухгалтерський облік в сільському господарстві, управлінський облік, органічне виробництво, екологічне управління, залучення фінансово-кредитних ресурсів та диверсифікація сільськогосподарської діяльності.

Для отримання компенсації одержувачу необхідно:

Крок 1. Отримати послуги згідно з договором про надання сільськогосподарських дорадчих послуг та оформити відповідний акт виконаних робіт.

Крок 2. Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанк» (якщо одержувач ще не має такого рахунку).

Крок 3. Подати до філії чи відділення АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати відповідні документи.

Крок 4. Отримати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк».


* Урядова програма підтримки АПК згідно «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» зі змінами та доповненнями затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р. №106

** Фермерське господарство, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення.

*** Фермерські господарства, у період їх становлення (перші три роки після створення), у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).