Розвиток фермерських господарств

Часткова компенсація для підтримки фермерських господарств (Постанова КМУ №106 від 07.02.2018 р.)

Кошти спрямовуються на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств в рамках Урядової програми підтримки АПК* за напрямками:

1. Часткова компенсація витрат, пов’язаних із наданням сільськогосподарських дорадчих послуг** (90% вартості, але не більше ніж 10 тис. грн на одного одержувача).

Категорія одержувачів: сільськогосподарські дорадчі служби, пов’язані з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації, розвиток сільського зеленого туризму.

Для отримання компенсації одержувачу необхідно:

Крок 1. Надати послуги згідно з договором про надання дорадчих послуг та оформити акт про надання таких послуг.

Крок 2. Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанк» (якщо одержувач ще не має такого рахунку).

Крок 3. Подати до філії чи відділення АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати відповідні документи***.

Крок 4. Отримати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк».

2. Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (70% від вартості без ПДВ але не більш як 3 млн гривень на один кооператив****, за умови попередньої оплати кооперативом*** 100% вартості).

Для отримання компенсації одержувачу необхідно:

Крок 1. Обрати техніку чи обладнання відповідно до затвердженого Переліку*****.

Крок 2. Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанку» (якщо господарство ще не має такого рахунку).

Крок 3. Здійснити оплату за обрану техніку чи обладнання  з цього рахунку.

Крок 4. Подати до філії чи відділення АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати відповідні документи ***.

Крок 5. Отримати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк».


* Урядова програма підтримки АПК згідно «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» зі змінами та доповненнями затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р. №106

** Згідно Порядку часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг   затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.03.2018 № 149

*** перелік необхідних документів вказано в Постанові Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р. №106

**** сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - це молочарського, м’ясного напрямів, до складу якого входять не менше 20 членів, серед яких повинно бути одне і більше фермерських господарств, а інші - фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення та за наявності тварин, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства; плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки продукції бджільництва, дикорослих ягід, грибів і рослин, до складу якого входять не менш як 7 членів, серед яких повинно бути одне і більше фермерських господарств, а інші - фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають не більше 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

***** формується комісією, утвореною Мінекономіки, відповідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, що закуплені у вітчизняних виробників» зі змінами та доповненнями затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017р. №130