Підтримка галузі тваринництва

Часткова компенсація згідно з Урядовою програмою* підтримки галузі тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

Категорія одержувачів: суб’єкти господарювання - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи-підприємці, що провадять діяльність у галузі тваринництва.

1. Часткова компенсація розміру процентної ставки за кредитом, отриманим у гривні

   Особливі умови:

  • компенсація надається за користування банківським кредитом, обсяг якого не перевищує 100 млн грн., та складає 1,5 облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування процентів, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 3 п.п.;
  • компенсація надається за проценти, нараховані і сплачені за користування кредитом у поточному році та за грудень попереднього року;
  • суб’єкт господарювання може скористатися компенсацією процентної ставки лише за одним короткостроковим та/або одним середньостроковим чи довгостроковим кредитом.

 Види кредитів, за якими здійснюється часткова компенсація розміру процентої ставки:

  • короткострокові (непоновлювальні) кредити (крім овердрафтів та кредитних ліній) для покриття виробничих витрат;
  • середньострокові і довгострокові (непоновлювальні) кредити для покриття витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (рибництво).

Для отримання компенсації одержувачу необхідно:

 КРОК 1. Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанк» (якщо підприємство ще не має такого рахунку) та отримати в АТ «Укрексімбанк» відповідний кредит.

КРОК 2.  Подати до АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати необхідні документи**.

КРОК 3.  Отримувати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк», протягом строку дії відповідного кредитного договору.

2. Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції, профінансованих за рахунок банківських кредитів

   Особливі умови:

  • строк кредиту до п’яти років, обсяг кредиту до 500 млн грн на один об’єкт;
  • компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, здійснюється щомісяця у розмірі 25% фактично понесених витрат на будівництво та/або реконструкцію об’єктів згідно з кредитним договором, якщо такі витрати становлять 30% і більше від загального обсягу отриманих кредитних коштів;
  • суб’єкт господарювання може скористатися компенсацією вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, лише за одним кредитом на один об’єкт.

Види кредитів, за якими здійснюється часткова компенсація:

  • на будівництво та/або реконструкцію тваринницьких ферм та комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці (в т. ч. водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств із переробки сільгосппродукції (молока, м’яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій, у т.ч. вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією .

Для отримання компенсації одержувачу необхідно:

КРОК 1.    Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанк» (якщо підприємство ще не має такого рахунку) та отримати в АТ «Укрексімбанк» відповідний кредит.

КРОК 2.    Подати до АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати необхідні документи**.

КРОК 3.    Отримувати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк», протягом строку дії відповідного кредитного договору.


* Урядова програма підтримки розвитку галузі  тваринництва згідно із затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р № 107 «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)»  зі змінами  та доповненнями

** Перелік необхідних документів та форма заявки розміщені на офіційному  сайті Мінагрополітики www.minagro.gov.ua