Фінансова підтримка шляхом здешевлення кредитів

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (Постанова КМУ №300 від 29 квітня 2015 р.)

Сільгоспвиробники, які отримали кредити в АТ «Укрексімбанк», можуть отримати часткову компенсацію відсоткової ставки за такими кредитами в рамках Урядової програми підтримки АПК*

Категорія одержувачів: суб’єкти господарювання агропромислового комплексу – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність:

  • у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва;
  • за іншими видами сільськогосподарської діяльності (крім тваринництва);
  • переробки сільськогосподарської продукції.

Особливі умови:

  • Компенсація надається позичальникам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами (поновлювальними та непоновлювальними, крім овердрафтів) у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.
  • Сума компенсації, що надається позичальникам та пов’язаним із ними особам протягом бюджетного року за коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами, не може перевищувати:
    • для позичальників, які провадять діяльність у галузях тваринництва - 15 млн грн.;
    • для позичальників, які провадять інші види с/г діяльності (крім тваринництва) - 5 млн грн.

Для отримання компенсації сільгоспвиробнику необхідно:

Крок 1. Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанк» (якщо підприємство ще не має такого рахунку) та отримати в АТ «Укрексімбанк» відповідний кредит/ти.

Крок 2. Сплачувати відсотки за користування кредитом/ми.

Крок 3. Подати до філії чи відділення АТ «Укрексімбанк» відповідну заявку та згоду про надання Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за відповідною формою.

Крок 4. Отримувати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк», протягом строку дії кредитних договору/ів.


* Урядова програма підтримки АПК згідно із затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №300 «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» зі змінами та доповненнями