Банк-онлайн
ENG version

Корисна інформація

Для продажу валюти необхідно оформити два платіжні документи:

  • Платіжне доручення в іноземній валюті про зарахування іноземної валюти з рахунку підприємства 2600 на рахунок банку 2900;
  • Заявку на продаж валюти.
  • Меню (Сервіс - Профіль клієнта) мають бути заповнені такі поля: ПІБ та ідентифікаційні коди головного бухгалтера та директора, а також біржові рахунки на купівлю та продаж валюти.

 

Система Enter EXIM надає можливість інтеграції окремих документів із програмами бухгалтерського обліку підприємства, що дозволяє суттєво прискорити процес створення та обробки таких документів.

На сьогодні в системі Enter EXIM реалізовано такі функції експорту/імпорту документів:

Експорт виписки за обраним рахунком у файл формату «*.csv»

Засобами системи формується файл у форматі «.csv» з даними щодо операцій за обраним рахунком для подальшої автоматизованої обробки в програмі бухгалтерського обліку підприємства.

 

Імпорт платіжної відомості до системи Enter EXIM

До системи Enter EXIM завантажується файл із даними по співробітниках підприємства для подальшого зарахування заробітної плати.

Особливості використання функції завантаження платіжної відомості:

  • завантажуються файли виключно у форматі «*.csv»;
  • функція доступна тільки з використанням пристроїв захисту;
  • для реалізації функції необхідно виконати засобами системи Enter EXIM попереднє замовлення платіжної відомості.

Посилання