Фінансування тваринництва

Здешевлення кредитів
Компенсація вартості об’єктів
Назад
Здешевлення кредитів
Здешевлення кредитів – компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами
Компенсація вартості об’єктів
Компенсація частки вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

Напрями підтримки

  • Здешевлення кредитів – компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами
  • Компенсація частки вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

Укрексімбанк та Міністерство агропромислової політики України 2018 року уклали Меморандум про загальні засади співробітництва в рамках Постанови №107 від 07.02.2018 р. про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва.

Програма І.

Часткова компенсація відсоткової ставки за банківським кредитом

Галузі: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура

Умови

Вид кредиту Короткострокова невідновлювальна лінія, середньостроковий або довгостроковий кредит
Сума кредиту До 100 млн.
Валюта Гривня
Цільове використання Покриття виробничих витрат за короткостроковими (непоновлювальними) кредитами (крім овердрафтів (контокорентних кредитів) та кредитних ліній)
Покриття витрат капітального (інвестиційного) характеру за середньостроковими і довгостроковими кредитами
Забезпечення Вимагається. Ліквідна застава

Особливість програми:

Державна підтримка позичальнику надається у вигляді часткової компенсації відсоткової ставки за банківським кредитом.

Об'єкт компенсації: нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитом.

Розмір: 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 3 відсоткових пункти.

Компенсація відсотків здійснюється щомісяця виходячи із суми фактично сплачених позичальником банку відсотків за відповідний період згідно з кредитним договором

Програма ІІ.

Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції   тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів

Умови

Вид кредиту Кредити строком до 5 років
Сума кредиту До 500 млн. на один об’єкт
Валюта Гривня
Цільове використання Будівництво та реконструкція:
• Тваринницьких ферм та комплексів (для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці у т.ч. водоплавної та індиків)
• Доїльних залів
• Підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією

Особливість програми

Державна підтримка позичальнику надається у вигляді часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківського кредиту.

Розмір компенсації: 25 відсотків  фактично понесених щомісячних витрат на будівництво та/або реконструкцію об’єктів, профінансованих за рахунок банківського кредиту.

Компенсація вартості об’єктів здійснюється за фактично понесені витрати на будівництво та/або реконструкцію об’єктів на підставі документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів.

Для отримання  компенсацій необхідно звернутися до Укрексімбанку.

Детальніше про інформацію щодо отримання компенсацій за державними програмами з підтримки бізнесу.