Борговий ринок капіталу

Випуск та розміщення корпоративних облігацій на міжнародних ринках капіталу
Управління ліквідністю
Управління позиками
Ринки капіталу
Назад
Управління ліквідністю
Розширення джерел фінансування бізнесу компанії
Управління позиками
Покращення структури боргового портфелю
Ринки капіталу
Залучення міжнародних інвесторів

Консультації, організація, супроводження та розміщення публічного або приватного випуску облігацій на міжнародних ринках капіталу в якості інвестиційного радника.

Переваги

  • Ліквідний інструмент на ринку капіталу
  • Вільний обіг та доступність для інвесторів
  • Приваблива вартість фінансових ресурсів
  • Репутація компанії як платоспроможного контрагента на міжнародному ринку капіталу

Умови

Вимоги до компанії Бізнес-лідер у своєму сегменті
Позитивна кредитна історія
Міжнародний аудит за останні 3 роки
Сталий дохід
Позитивна бізнес-репутація
Мінімальний обсяг випуску облігацій для міжнародного ринку капіталу Від 100 млн. дол. США
Винагорода Розмір комісії залежить від обсягу трансакції
Додаткові умови Залучення міжнародних аудиторських та юридичних компаній

Здійснення випуску облігацій компаній регламентується Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», нормами валютного законодавства, нормами міжнародного публічного та приватного права, підзаконними актами ДКЦПФР.