Акціонерні ринки капіталу

Організація та супроводження трансакцій на ринках акціонерного капіталу (IPO, SPO) від АТ «Укрексімбанк» в якості фінансового радника.
Залучення акціонерного капіталу
Управління активами
Залучення інвесторів
Назад
Залучення акціонерного капіталу
Розширення джерел залучення акціонерного капіталу
Управління активами
Ефективне розміщення акцій на ринку публічних та приватних запозичень
Залучення інвесторів
Розширення максимально широкого кола інвесторів організації

Приватний чи публічний випуск акцій в Україні або за її межами дозволяє:

  • Залучити додатковий капітал
  • Оптимізувати грошові потоки
  • Диверсифікувати борговий портфель
  • Розширити коло інвесторів та покращити якість інвестицій

Переваги

  • Ліквідний інструмент на ринку капіталу
  • Вільний обіг та доступність для інвесторів
  • Міжнародне та публічне визнання компанії
  • Збільшення капіталу
  • Розширення кола інвесторів

Умови трансакції визначаються для кожного клієнта індивідуально. Розмір комісії залежить від обсягу випуску.

Здійснення випуску акцій компаній регламентується Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», нормами міжнародного публічного та приватного права, підзаконними актами ДКЦПФР.