Вимоги АТ «Укрексімбанк» щодо взаємодії (співпраці) з юридичними компаніями для надання АТ «Укрексімбанк» юридичних послуг з питань, пов’язаних з роботою з проблемними активами (далі – Вимоги)

І. Примірний перелік документів*, що надаються юридичними компаніями (далі – ЮК для ПЗ) для надання АТ «Укрексімбанк» юридичних послуг з питань, пов’язаних з роботою з проблемними активами, для розгляду АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) питання щодо взаємодії (співпраці)

 1. Заявка ЮК з обов’язковим зазначенням базисних сум вартості (ціни) на послуги, згоди із умовами проведення в Банку процедури взаємодії (співпраці), засвідчена підписом керівника ЮК (чи уповноваженою особою ЮК із наданням документів, що підтверджують повноваження такої особи) та печаткою ЮК (за наявності).
 2. Анкета юридичної компанії для надання АТ «Укрексімбанк» юридичних послуг з питань, пов’язаних з роботою з проблемними активами, для надання інформації до АТ «Укрексімбанк» (за встановленою формою) (оригінал).
 3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. На дату укладення правочинів з Банком має бути наданий витяг з вказаного реєстру (за всіма критеріями запиту, у тому числі щодо реєстраційних дій, код і пароль доступу, що дає можливість доступу через портал електронних сервісів до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до актуальних установчих документів ЮК). Витяги повинні бути актуальними станом на дату подання.
 4. Документи, що підтверджують повноваження осіб (якщо такі особи не зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань як уповноважені представники), які підписуватимуть договори з Банком.
 5. Загальна інформація про засновників, учасників, схематичне зображення структури власності, а також інформація про клієнтів та партнерів ЮК в довільній формі.
 6. Перелік всіх наданих ЮК для ПЗ документів із запевненнями ЮК щодо достовірності наданої інформації та документів.

Наведений перелік документів є примірним та може бути доповнений за результатами їх опрацювання. 

*Документи передаються виключно в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій).

Незалежно від результатів розгляду Банком питання щодо взаємодії (співпраці) ЮК, документи, отримані від ЮК, не повертаються до ЮК. При цьому, Банк підтверджує, що вся інформація, отримана Банком, буде використовуватися Банком з дотриманням правил конфіденційності.

 

ІІ. Критерії, яким має відповідати юридичні компанії (далі – ЮК) для надання АТ «Укрексімбанк» юридичних послуг з питань, пов’язаних з роботою з проблемними активами, для розгляду АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) питання щодо взаємодії (співпраці)

ЮК, які мають намір взаємодіяти (співпрацювати) з Банком з метою надання юридичних послуг Банку, з питань, пов’язаних з роботою з проблемними активами, повинні відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

 1. Досвід роботи (практична діяльність) ЮК та /або її керівників, партнерів за відповідним напрямом (робота з проблемними активами) – не менше 5 (п’яти) років.
 2. Юридична компанія (ЮК) – юридична особа (резидент України),  яка здійснює юридичну практичну діяльність (правореалізаційну (включаючи правозастосовчу)), надає послуги з організації правової роботи, консультаційні послуги з підготовкою висновків з питань застосування законодавства (у тому числі іноземного), послуги зі здійснення правового захисту прав та інтересів осіб у взаємовідносинах з фізичними, юридичними особами, трастами або іншими правовими утворенням, у судах, тощо.
 3. Наявність у ЮК, її керівників, партнерів рекомендацій з надання юридичних послуг з питань, пов’язаних з роботою з проблемними активами, судовою практикою, міжнародним арбітражем, реструктуризацією та банкрутством.
 4. Наявність бездоганної ділової репутації ЮК та її співробітників (підтверджується, зокрема, відсутністю упродовж трьох останніх років інформації про порушення ними законодавства, а також про підготовку ними документів, що не відповідають вимогам законодавства, відсутність інформації про проведення відносно них слідчих дій по кримінальних провадженнях, про вчинення корупційних правопорушень, про спори із замовниками послуг, працівниками ЮК, іншої негативної інформації).
 5. Відсутність інформації про порушення справ про банкрутство ЮК, про процедуру припинення діяльності (ліквідації) за рішенням власників (учасників).
 6. Наявність в Україні офісів, представництв, представників, що забезпечать належний розгляд питань Банку та комунікацію з Банком, наявність необхідного обладнання.

Невідповідність ЮК хоча б одній умові, зазначеній у цих Вимогах, може бути підставою для відмови щодо взаємодії (співпраці) Банку з ЮК.

Розгляд питання щодо взаємодії (співпраці) Банком здійснюється у разі отримання Банком від ЮК повного пакету документів згідно з визначеним переліком документів (наведений у розділі І «Примірний перелік документів, що надаються юридичними компаніями для надання АТ «Укрексімбанк» юридичних послуг з питань, пов’язаних з роботою з проблемними активами, для розгляду АТ «Укрексімбанк» питання щодо взаємодії співпраці» цих Вимог).

Надання ЮК до Банку повного пакету документів не гарантує, що Банком буде прийнято позитивне рішення щодо взаємодії (співпраці) Банку з даною ЮК.

У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо взаємодії (співпраці) з ЮК, між Банком та такою ЮК укладається Договір (за встановленою Банком формою).