Укрексімбанк
АТ «Укрексімбанк»
Контакт-центр: 0-800-50-44-50

© 2003-2015 АТ «Укрексімбанк»

Українська
Корпоративному бізнесу


Корпорацiї
та корпоративнi клієнти

зможуть дiзнатися бiльше за телефонами:

0-44-247-89-21
0-44-247-80-66


Приватним клієнтам
Малому та середньому бізнесу

Документи, необхідні для відкриття рахунку

Головна » Корпоративному бізнесу » Розрахунково-касове обслуговування » Документи, необхідні для відкриття рахунку


Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка юридичної особи резидента

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка фізичної особи - підприємця

Перелік документів, необхідних для відкриття рахунка для формування статутного фонду юридичної особи - резидента

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка типу «П» представництву юридичної особи - нерезидента

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка типу «Н» представництву юридичної особи - нерезидента

Перелік документів, необхідних для відкриття рахунка юридичній особі - нерезиденту-інвестору

Перелік документів необхідних для відкриття поточних рахунків відокремлених підрозділів

 

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка юридичної особи резидента:

 • Анкета клієнта;
 • Заява про відкриття поточного рахунка;
 • Оригінал договору банківського рахунка, підписаний керівником юридичної особи та завірений відбитком печатки;
 • Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
 • Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України (платник єдиного внеску), засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • Копія свідоцтва платника падатку на додану вартість (за відсутності - лист довільної форми в якому організація повідомляє про те, що не є платником ПДВ);
 • Картка із зразками підписів і відбитка печатки (2 прим.), засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку;
 • Копії протоколу загальних зборів засновників або рішення Спостережної ради про призначення керівника підприємства, засвідчений підписом керівника та печаткою підприємтва;
 • Копії наказів про призначення керівника і головного бухгалтера, а також інших осіб, що мають право першого та другого підпису, засвідчені печаткою підприємства та підписом керівника;
 • Копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які мають право першого і другого підписів, засвідчені особистими підписами власників;
 • Копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів засновників компанії - фізичних осіб, які є власниками істотної участі у товаристві. У разі, якщо засновниками компанії є юридичні особи – до банку надається копія свідоцтва про Державну реєстрацію підприємства та копію статуту.

 

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка фізичної особи - підприємця:

 • Анкета клієнта;
 • Заява про відкриття поточного рахунку, підписана фізичною особою - підприємцем;
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;
 • Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • Копія документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • Картка із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально;
 • Документ, що підтверджує сплату комісії за відкриття рахунка.

Якщо фізична особа - підприємець використовує найману працю, додатково до вищезазначеного переліку документів вона має подати:

 • копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

 

Перелік документів, необхідних для відкриття рахунка для формування статутного фонду юридичної особи - резидента:

 • Копія статуту, завірена нотаріально;
 • Рішення засновників про визнання особи, якій надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій, яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);
 • Документ, що підтверджує сплату комісії за відкриття рахунку.

 

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка типу «П» представництву юридичної особи - нерезидента:

 • Анкета клієнта;
 • Заява представництва про відкриття рахунку;
 • Договір банківського рахунка;
 • Клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку;
 • Копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;
 • Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, якій належить постійне представництво, засвідчена нотаріально;
 • Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Мінстат України), засвідчена нотаріально або працівником банку;
 • Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (Форма 4-ОПП);
 • Картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально;
 • Копії всіх заповнених сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які мають право першого і другого підписів, завірені особистими підписами власників;
 • Копії документів про призначення на посаду уповноважених осіб, які мають право першого та другого підписів.

Постійне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».

 

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка типу «Н» представництву юридичної особи - нерезидента:

 • Анкета клієнта;
 • Заява представництва про відкриття поточного рахунку;
 • Договір банківського рахунку;
 • Копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • Копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;
 • Картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально;
 • Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчена нотаріально;
 • Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Мінстат України);
 • Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (Форма 4-ОПП);
 • Копії всіх заповнених сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які мають право першого і другого підписів, завірені особистим підписом власника;
 • Копії документів про призначення на посаду уповноважених осіб, які мають право першого та другого підписів.

Офіційне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття офіційного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що офіційне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».

 

Перелік документів, необхідних для відкриття рахунка юридичній особі - нерезиденту-інвестору:

 • Анкета клієнта;
 • Заява на відкриття поточного рахунка (в заяві в полі "Додаткова інформація" зазначається: рахунок відкривається для здійснення інвестицій в Україні. Інвестор не є учасником розподілу продукції (якщо є учасником розподілу продукції, то надається з ДПА форма 4ОПП);
 • Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально. Від іноземного інвестора - фізичної особи цей документ не вимагається;
 • Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально;
 • Картка із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально;
 • Копії паспорта та ідентифікаційного коду уповноваженої особи, засвідчені особистим підписом власника;
 • Договір банківського рахунка.

 

Перелік документів необхідних для відкриття поточних рахунків відокремлених підрозділів:

 • Анкета клієнта;
 • Заява на відкриття рахунку встановленого зразка, яку підписує керівник відокремленого підрозділу;
 • Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску;
 • Копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ;
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію, або уповноваженим працівником банку;
 • Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (Форма 4-ОПП);
 • Копія документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі державної податкової служби за місцезнаходженням цього підрозділу, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • Копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав відповідну довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
 • Картка із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів та відбитком печатки, завірену нотаріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ;
 • Оригінал довіреності на керівника відокремленого підрозділу;
 • Копії документів про призначення на посаду уповноважених осіб, які мають право першого та другого підписів;
 • Копія всіх заповнених сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які мають право першого і другого підписів, які завірені особистим підписом власника;
 • Копія всіх заповнених сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів засновників компанії - фізичних осіб. У разі, якщо в засновниках компанії є юридичні особи - до банку необхідно надати копію довідки про Державну реєстрацію підприємств;
 • Оригінали договору банківського рахунка, підписані керівником відокремленого підрозділу та завірені відбитком печатки відокремленого підрозділу.

Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати пра¬ці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копії відповідних документів, що підтверджують реєстрацію відокремленого підрозділу у відповідному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного внеску. Ці копії мають бути засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».Посилання

Анкета клієнта - представництва юридичної особи - нерезидента (669 Кб)

Анкета клієнта - юридичної особи (3 941 Кб)

Бланк заяви на відкриття рахунку (45 Кб)

Бланк заяви на закриття рахунку (101 Кб)

Бланк заяви на закриття рахунку правонаступником /перереєстрація/ (112 Кб)

Управління корпоративного бізнесу
Контактний телефон: 0-44-247-89-21.